ساکنین روستاهای بجنورد و شیروان از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی خبر داده که ۳۳ روستای بجنورد و ۲۸ روستای شیروان دچار بحران کم آبی هستند

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی خبر داده که ۳۳ روستای بجنورد و ۲۸ روستای شیروان دچار بحران کم آبی هستند.

 

علی تیزرو، رئیس اداره آب وفاضلاب خراسان شمالی با اشاره به کمبود آب شرب در ٣٣ روستای مانه وسَمَلقان و همچنین ٢٨ روستای شیروان گفته ٣٠٠ میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا تنش آبی در خراسان شمالی به حداقل برسد.

 

فرماندار شیروان هم گفته اکنون آبرسانی در بیشتر روستاهایی که از کم آبی رنج می برند توسط تانکر انجام می شود.

 

شهرستان ١١٠ هزار نفری مانه وسَمَلقان در ۴۵ کیلومتری غرب بجنورد واقع شده و بیش از ١٨ هزار مشترک آب دارد.

همچنین شهرستان شیروان با ١۵٧ هزار جمعیت، دومین شهرستان پر جمعیت خراسان شمالی محسوب می شود.