شماره تازه مجله "روانشناسی کُردی" منتشر شد

ششمین شماره از مجله روانشناسی به نام "روانشناسی کُردی" چاپ و منتشر شد

ششمین شماره از مجله روانشناسی به نام "روانشناسی کُردی" چاپ و منتشر شد

 

این مجله از اولین شماره خود با استقبال اهل علم و جامعه کردستان روبرو شده است.

تازه‌ترین شماره "روانشناسی کُردی" به مسئله مواد مخدر و راههای نجات از بلای اعتیاد می‌پردازد. در این شماره وظایف خانواده، اطرافیان، معلمین و جامعه در قبال کودکان را مورد بررسی قرار داده است.