شماره صفر دانشنامه پُل منتشر شد

به همت مرکز انتشارات خیابان نخستین شماره مجله پُل منتشر گردید. این مجله که خود را به عنوان دانشنامه گذار به جامعه‌ آزاد و اکولوژیک معرفی است از این پس بصورت گاهنامه مقالات سیاسی- اجتماعی، فلسفی، اکولوژیک را به زبان فارسی نشر خواهد داد.

به همت مرکز انتشارات خیابان نخستین شماره مجله پُل منتشر گردید. این مجله که خود را به عنوان دانشنامه گذار به جامعه‌ آزاد و اکولوژیک معرفی است از این پس بصورت گاهنامه مقالات سیاسی- اجتماعی، فلسفی، اکولوژیک را به زبان فارسی نشر خواهد داد.

 

شماره صفر دانشنامه پُل موضوعات 'مانیفست کنفدراسیون ایران'، 'چگونگی گذار به مدرنیته دمکراتیک'،' استعمارزدایی'، ' جستاری در باب اِکوسوسیالیسم' و مقاله‌ای با عنوان 'ساختن،باشیدن، اندیشیدن' را در خود جای داده است.

 

در سرمقاله دانشنامه پُل آمده است که این مجله از این پس جای نشریه خیابان را خواهد گرفت.

 

برای دانلود و مطالعه شماره صفر 'دانشنامه پُل' [[اینجا]] کلیک کنید.