طی ۴۵ سال، ٧ هزار و ۶٠٠ سیاهپوست آمریکا عقیم شده‌اند

در ایالت کارولینای شمالی در ایالات متحده‌ی آمریکا از سال ۱۹۲۹-۱۹۷۴ سیاست عقیم‌سازی علیه سیاه‌پوست‌ها به کار گرفته شده است. در یک تحقیق انجام شده در این زمینه، این سیاست با عنوان سیاست پاکسازی نژادی تشخیص داده شده است.

مجله‌ی American Review of Political Economy تحقیقی در مورد سیاست دولت آمریکا در رابطه با عقیم‌سازی سیاه پوست‌ها در ایالت کارولینای شمالی منتشر کرده است. بر اساس این تحقیق در چهارچوب سیاست عقیم سازی سیاه‌ پوست‌ها در سالهای ۱۹۲۹-۱۹۷۴ ، ۷۶۰۰ زن و مرد و کودک که حتی کودک ۱۰ ساله هم در میان آنها وجود داشته است، عقیم شده‌اند. این رفتار به عنوان سیاست پاکسازی نژادی شناخته شده است.

بر اساس این تحقیق عقیم سازی به اجبار انجام شده است، اما تعدادی از زنان نیز به دلیل آنکه فرزندان زیادی داشتند، خود پذیرفته‌اند تا فرزند دیگری به دنیا نیاورند، اما تعداد اینها بسیار کم بوده و بیشتر افرادی که عقیم شده‌اند، آنهایی بوده‌اند که با اجبار و بدون خواست خود عقیم شده‌اند.

همچنین در این تحقیق آمده است که در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۶٧ در کل ۲۱۰۰ فرد دیگر عقیم شده‌اند.

نویسندگان این گزارش به سیاست عقیم‌سازی در آن زمان اشاره کرده که سیاه‌پوست‌ها را هدف قرار داده است، اگرچه این سیاست غیر انسانی به دلایل مشکلات اقتصادی و بیکاری بوده است اما مشخص شده است که علی رغم وجود بیکاری و بحران اقتصادی برای همه، اما عقیم‌سازی غیر از سیاه پوستان برای هیچ نژاد دیگری و بویژه سفید پوست‌ها انجام نشده است.

پروفسور ویلیام داریتی یکی از نویسندگان این مقاله در دانشگاه دوک در این زمینه گفت"سیاست عقیم سازی در کارولینای شمالی سیاست مصداق پاکسازی نژادی است."