فعالیتهای پروژه پویش آفتابگردون با هدف حمایت و ایجاد حق تحصیل ادامه دارد

فعالیتهای پروژه پویش آفتابگردون با هدف حمایت و همدلی و ایجاد حق تحصیل و زندگی عاری از تنش برای کودکان کار در تهران ادامه دارد

فعالیتهای پروژە پویش آفتابگردون با هدف حمایت و همدلی و ایجاد حق تحصیل و زندگی عاری از تنش برای کودکان کار در تهران ادامە دارد.

 

بە نقل از هرانا، "جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها" و "بنیاد سپاس لحظه حال" با هدف حمایت, همدلی, ایجاد حق تحصیل و زندگی عاری از تنش برای کودکان کار از اوایل سال ٩۶ در سطح شهر تهران پروژە " پویش آفتابگردون را آغاز کردەاند.

 

اعضاء پویش آفتابگردون روزهای دوشنبە هر هفتە ساعت ١٧ تا ٢١ به چهاراه‌ها و پارک‌های مختلف در تهران رفته و با سرکشی از کودکان برای آن‌ها غذا برده و با آن‌ها بازی می‌کنند.

 

این اولین مرحله است که حدودا سه تا چهار ماه زمان می‌برد تا کودکان به حامیان اعتماد کنند، در مراحل بعد این پویش به مشکلاتی دیگر مانند تحصیل و وضعیت خانواده این کودکان می پردازد.

 

پویش آفتابگردون مردم نهاد بوده و کار خود را به کمک حامیان داوطلب در تهران آغاز کرده و فعالیتهای خود را به زودی در شهرهای دیگر نیز گسترش خواهد داد.