ن.پ.گ خمگین ستکار را گرامی داشت

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ اعلام کرد، ‌در نتیجه‌ی حملات هوایی روز ۲۶مه/۵ خرداد در متینا گریلای به نام عبدالله تمل ( خمگین ستکار) به شهادت رسیده است و مراتب تسلیت خود را به خانواده و خلق کردستان اعلام داشت.

  فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مکتوب مشخصات گریلای جانباخته را اعلام کرد.

  متن بیانیه‌ی ن.پ.گ به شرح زیر است:

  " در نتیجه‌ی حملات هوایی هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر دولت ترکیه در عرصه‌ی متینا واقع در مناطق حفاظتی مدیا رفیق ارجمندمان خمگین ستکار ( عبدالله تمل) به شهادت رسید.

   نام: عبدالله تمل

   کد سازمانی: خمگین سِتکار

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ۲۶مه/۵ خرداد- متینا

  رفیقمان خمگین ( عبدالله تمل) اهل روستای سِتکار در الکه است. وی از خانواده‌‌ای میهن دوست در عشیره‌ی گراوی بوده که در کارزار ۱۵ آگوست در مبارزات آزادی خواهی زحماتی کشیده‌اند.

  رفیق خمگین یکی از کسانیست که به میهن‌دوستی، انقلاب و شهدا بسیار وابسته بود. پلیس و ژاندارم‌های ترکیه شکنجه‌ی بسیاری را بر وی اعمال کردند و سال‌ها در زندان بسر برد اما هیچگاه از خط مقاومت عقب نرفت.

  با وجود بهایی سنگین در مقاومت خویش اصرار نمود و گامی پس ننهاد. مبارزات خویش را در ۹ سال گذشته به مانند کادر و مبارز پ.ک.ک ادامه داد و در سطحی بالا به گریلای فوق حرفه‌ای مبدل شد.

 در عرصه‌ی متینا و حفتانین مسئولیت خویش را در فرماندهی ارتباط با خلق به شکلی موفقیت آمیز به انجام رساند. با جسارت، درستی، میهن دوستی و شخصیت خلق دوست خویش در دل اهالی منطقه جای گرفت.

 در طول زندگی خویش با وابستگی عمیق به خاک و ارزش‌های اجتماعی، با میهن دوستی نشات گرفته از بوتان و نمایندگی از خط مشی رهبری و شهدا به شخصیت انقلابی نمونه مبدل شد.

مراتب تسلیت خویش را در ابتدا به خانواده رفیقمان و تمامی خلق میهن دوست کردستان اعلام داشته و پیمان می‌بندیم از دولت استعمارگر ترکیه حساب خواهیم گرفت. از تمامی خلق بوتان و بهدینان درخواست می‌کنیم از خط مشی میهن دوستی رفیق خمگین صیانت نموده و در برابر دولت استعمارگر ترکیه و متفقانش بایستند."