مردم معترض آبادان مقابل اداره آبفا تجمع کردند

جمعی از مردم خشمگین آبادان روز گذشتە در اعتراض  به کمبود آب آشامیدنی, مقابل اداره آب و فرمانداری این شهر تجمع کردند.

جمعی از مردم خشمگین آبادان روز گذشتە در اعتراض  به کمبود آب آشامیدنی, مقابل اداره آب و فرمانداری این شهر تجمع کردند.

 

طی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مردم آبادان دیروز با تجمع مقابل ادارە آبفا و سر دادن شعارهای "اتحاد، اتحاد"، "آبادان، آبادان" و "بی‌غیرت بیا پایین" اعتراض خود را به کمبود آب آشامیدنی نشان دادند.

 

معترضان می گویند نبود آب شرب سالم و عدم توجە مسئولان مربوطە مشکلات فراوانی برای آنان بە وجود آوردە است.

 

اعتراضات بە بحران بی آبی و به نبود آب آشامیدنی ۸ تیر ماە در خرمشهر آغاز و بە سایر شهرهای استان خوزستان کشیدە شد.

 

لازم بە ذکر است، خرمشهر روزانه دست‌کم به ۹۰ هزار مترمکعب و آبادان به ۱۵۰ هزار متر مکعب آب آشامیدنی نیاز دارد.