معاون وزیر رفاه: یک میلیون و ۶٠٠ هزار نفر پولی برای خرید غذا ندارند

احمد میدری، معاون وزیر رفاه ایران اعلام کرد به باور او درآمد حدود یک میلیون و ۶٠٠ هزار نفر از شهروندان ایرانی کفاف خرید غذا را نمی دهد.

احمد میدری، معاون وزیر رفاه ایران اعلام کرد به باور او درآمد حدود یک میلیون و ۶٠٠ هزار نفر از شهروندان ایرانی کفاف خرید غذا را نمی دهد.

 

معاون وزیر رفاه هرچند شمار فقیران مطلق در ایران را نسبت به آنچه که نهادهای جهانی می گویند کمتر دانسته است اذعان کرده که دو درصد مردم توان خرید غذا ندارند.

 

این جمعیت که شامل زنان، کودکان و مردان می شود، در حالی نمی توانند از شدت فقر غذا بخرند که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ منابع زیر زمینی است.

 

احمد میدری در گفتگویی که روزنامه قانون آنرا منتشر کرده است همچنین گفته ٣٣ درصد کل جامعه ایرانی درآمدشان به اندازه ای نیست که بتوانندحداقل‌های بهداشت، درمان، آموزش و سایر امور زیربنایی را خریداری کنند.