معترضان به نا امنی در بلوچستان تجمع کردند

به دنبال رسانەای شدن خبر تجاوز به دهها زن جوان در بلوچستان، جمعی از زنان ایرانشهری در اعتراض به ناامنی در کنار فرمانداری این شهر تجمع کردند.

به دنبال رسانەای شدن خبر تجاوز به دهها زن جوان در بلوچستان، جمعی از زنان ایرانشهری در اعتراض به ناامنی در کنار فرمانداری این شهر تجمع کردند.

 

یکی از ائمه جمعه ایرانشهر اخیرا از تجاوز به ۴١ دختر در این شهر توسط یک باند خبر داد که به گفته او دارای زر و زور هستند.

 

شماری از مقامات امنیتی ایران اعتراض خود به رسانەای شدن این موضوع را اعلام کرده‌اند.

معترضان، دیروز پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود قربانیان تجاوز ابزاری نیستند که فدای مصلحت شوند.

 

پیش از این نیز یک تجمع از سوی مردان ایرانشهری در مقابل فرمانداری برگزار شده بود. نیروهای امنیتی اما شماری از معترضان را بازداشت کردند.

نا‌امنی در بلوچستان بیداد می‌کند. از جمله بسیاری از مزدوران محلی با سلاح سپاه دست به جرم و جنایت علیه مردم می‌زنند.

 

برخی منابع بلوچ می‌گویند تعدادی از عاملان تجاوزهای گسترده در ایرانشهر که شناسایی شده‌اند، از اعضای سپاه و بسیج هستند.

 

این گروه، آنها زنان و دختران را در منطقه شناسایی کرده و سپس آنها را در راه منزل می‌ربودند.

 

اکثر قربانیان تجاوز بخاطر ترس از عواقب بیان این مسئله، همچنان سکوت کرده‌اند.