نابسامانی وضعیت معیشتی در ایران؛ ١٩ میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند

یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی از وجود ١٩ میلیون حاشیه نشین و سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی در ایران خبر داده و همزمان یک عضو شورای عالی کار نیز اعلام کرده که قدرت خرید کارگران ۴٨ درصد کاهش داشته است.

یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی از وجود ١٩ میلیون حاشیه نشین و سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی در ایران خبر داده و همزمان یک عضو شورای عالی کار نیز اعلام کرده که قدرت خرید کارگران ۴٨ درصد کاهش داشته است.

 

فریده براتی، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران به رسانه‌ها گفته در سال‌های گذشته جمعیت حاشیه‌نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

 

 این مقام بهزیستی بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ١٩ میلیون حاشیه نشین و ٣٠٠٠ منطقه حاشیه نشین در کشور وجود دارد.

 

 وی همچنین گفته برای پیشگیری از اعتیاد باید در مناطق حاشیه نشین جدی‌تر برخورد شود.

 

 از سوی دیگر ایلنا گزارش داده که علی خدایی عضو شورای عالی کاربعد از پایان جلسه مربوط به ترمیم  دستمزد و قدرت خرید کارگران گقته که افزایش دستمزد ١٩ درصدی مزد نتوانسته خلا دستمزد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.

 

وی افزوده نه تنها فاصله دستمزد و هزینه‌ها کم نشده بلکه شاهد افت شدید قدرت خرید دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی هستیم به طوری که قدرت خرید کارگران نسبت به دی ماه قبل، ۴۸ درصد کمتر شده است.

 

 عضو شورای عالی کار در مورد نتایج این جلسه گفت دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند اما متاسفانه هیچ راه حلی برای جبران این کاهش از جانب آنها ارائه نشد.

 

وی ادامه داد در نهایت مقرر شده که کمیته دستمزد موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی کند و نتیجه را در جلسه بعدی به شورای عالی کار ارائه کند.