"هتک حرمت مزار شهدا را بی‌پاسخ نخواهیم گذاشت"

اُرهان لتوس از اعضای کمیته شهیدان پ.ک.ک با اشاره به حملات رژیم ترک به آرامگاه شهیدان راه آزادی کردستان اظهار کرد؛ حمله به مزار شهدا بدون پاسخ نخواهد بود

   ارهان لتوس عضو کمیته شهدای حزب کارگران کردستان درباره حمله نیروهای رژیم اشغالگر ترک به آرامگاه شهیدان در بخش لیجه استان آمد گفت:"حمله به آرامگاه شهیدان در روزهای ارزشمند عید قربان یعنی حمله به ارزشها و معنویات خلق کُردستان."

   لتوس خاطرنشان کرد؛ در هیچ دین و آیین و فکری حمله به آرامگاه جانباختگان توجیه نمی‌شود و صرفا عملی ضدبشری محسوب می‌شود. وی افزود:"هتک حرمت مزار شهیدان در هیچ جای جهان سابقه ندارد، به استثنای داعش که آنهم از سوی جامعه بشری تقبیح شد. جالب اینکه دولت ترکیه با رهبری آ.ک.پ/م.ه.پ نیز حامل خرد داعش است. حمله به آرامگاه شهیدان اثبات می‌کند که خطمشی و ذهنیت آنان با داعش یکی است."

   لتوس با بیان تعلق خاطر خلق به معنویات خویش از خلق کرد خواست از آرامگاه فرزندانشان محافظت کنند.

   لُتوس عضو کمیته شهدای پ.ک.ک در پایان افزود:"خلق مقاومتگر و مبارز آمَد با اینکه هزینه و قربانی بزرگی برای تحقق آزادی پیشکش کرده‌اند اما هرگز در مقابل اشغالگران سر تسلیم فرو نیاورده‌اند و از میهن‌دوستی و فهم ملی عقب ننشسته‌اند. بنابراین ضروریست خلق کرد با زنان، جوانان و حتی سالمندان خویش در برابر حملات سبعانه ساکت ننشینند و به هجمه‌های دشمن پاسخ دهند."