وضعیت کارگران طی سال ۹۷؛ بازداشت، شکنجه و حبس پاسخ حکومت به خواسته‌های کارگران بود

​​​​​​​اعتصاب و اعتراض کارگران به بیکاری و عدم پرداخت حقوق نه تنها به پاسخ قانع‌کننده مدیران نیانجامید بلکه نیروهای امنیتی رژیم به درخواست صاحبان کارخانه‌ها کارگران معترض را بازداشت، شکنجه و حبس نمودند

بر پایه‌ی گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری هرانا، طی سال ۹۷ در ایران حداقل ۱۶۱ هزار و ۷۶۵ کارگر از کار اخراج و یا بیکار شده‌اند

 

بیکاری عمده‌ی کارگران به دلیل ورشکستگی و بسته شدن واحدهای تولیدی بوده است. همچنین تعداد زیادی از کارگران هم از دریافت حقوق و دستمزد خود بازمانده‌اند.

 

طی یک سال گذشته ۷۲هزار و۲۷۱ تن از کارگران معوقات مزدی داشته‌اند. دریافت نکردن حقوق و دستمزد در کنار گرانیهای روز افزون سبب ایجاد فشار بر کارگران شده و آنها را به اعتصابات و اعتراضاتی واداشته است.

 

در سال ۹۷، در ایران حداقل ۱۲۲۱ تجمع اعتراضی برگزار شده است که ۴۴۳ تجمع مربوط به کارگران و ۳٨۴ مورد هم تجمعات صنفی بوده است.

 

همچنین ۱۵۴ اعتصاب صنفی و ٨۳ اعتصاب کارگری برگزار شد. اما علی‌رغم همه‌ی این اعتراضات و اعتصابات، در اغلب موارد کارگران به حق و حقوق خود دست نیافتند و حتی با دستگیری و زندان توسط نهادهای امنیتی مواجه شدند.

 

در بسیاری موارد برای کارگران معترض پرونده تشکیل شد و آنها را دستگیر، شکنجه و زندانی نمودند. در بسیاری موارد نیز کارگران معترض با تهدید و اعمال فشار به سر کار خود بازگردانده شدند.