پارتیزان گیوارا گریلای اهل سنه: پ.ک.ک شانس و فرصت بزرگی است

گریلا «پارتیزان گیوارا» اهل روژهلات کوردستان می‌گوید جامعه‌ی کورد به فکر و فلسفه‌ی مختص به خویش دست یافته است. وی می‌افزاید، پ.ک.ک ارتش بزرگی را فراهم کرده و این برای خلق کورد شانس و فرصتی بزرگ است.

پارتیزان گیوارا در سال ١٣٧٠ (۱۹۹۱) در شهر سنه روژهلات کوردستان متولد شد. وی اکنون گریلای نیروهای مدافع خلق ه.پ.گ است. گیوارا یادآور می‌شود که جوانان کورد لازم است در این مرحله‌ای تاریخی به وظایف خود عمل کنند.

پارتیزان گیوارا در خانواده‌ی میهن‌دوست در سنه متولد شد و رشد یافت. در مورد روئیاهایش و اهمیت این مقطع تاریخی به خبرگزاری فرات نیوز گفت؛"از کودکی این روئیای من بود که به صفوف گریلا بپیوندم و برای خلق خود مبارزه کنم. اکنون روئیای من محقق شده است. انسان همین که رهبر آپو و پ.ک.ک را می‌شناسد خود را توانا و نیرومند می‌بیند. آن انسان ضعیفی که در مقابل ظلم سر خود را بلند نمی‌کرد، به نیرویی پایان‌ناپذیر دست می‌یابد." گیوارا به معنی رفاقت در پ.ک.ک اشاره کرد  و گفت:"انسان باید زندگی کند و زندگی ببخشد و زندگی بیافریند. رفاقت در اینجا سربلند کردن و بزرگ کردن یکدیگر است. چنین درک و فهمیست که یکدیگر را درک می‌کنند و زمانی هم که لازم باشد خود را برای هم فدا می‌کنند. رفاقت در اینجا بر اساس معیارهای اخلاقی و صداقت و درستی است."

"ما عهد و پیمان بسته‌ایم"

پارتیزان گیوارا اعلام کرد، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان فکر و فلسفه‌ی اجتماعی و ارتش جنگاور را به خلق کورد تقدیم کرده است و این هم فرصت و شانس بزرگی است. وی همچنین اعلام کرد، "ممکن است حملات سنگینتر هم شوند، اما ما به عنوان ه.پ.گ عهد و پیمان بسته‌ایم در هر جایی که باشد، از خلق و وطنمان دفاع می‌کنیم. تلاش‌ها و حملات دشمن بی‌نتیجه است. بدون شک نمی‌توانند به آسانی حقیقت پ.ک.ک و آنهایی که به آن باور دارند را از بین ببرند، چون پ.ک.ک و خلق کورد دارای فکر و اندیشه‌ای انسانی هستند."

فراخوان برای جوانان کورد؛ هرگز تا این حد به آزادی نزدیک نشده‌ایم

گریلا پارتیزان گیوارا خطاب به جوانان کورد گفت؛"کوردهایی که حق آنها غصب شده است، به ویژه جوانان، هر کاری که در توان دارند باید در این مرحله‌ی تاریخی انجام دهند. ما هرگز تا این حد به آزادی نزدیک نشده‌ایم. وظیفه‌ی ما این است که مبارزات را گسترش دهیم و به صفوف گریلا ملحق شویم."