پنج کارگر کارخانه بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند

صبح امروز در جریان گاز گرفتگی ناشی از مواد کاغذی در کارکاه مقوا سازی پاکدشت پنج کارگر جان خود را از دست دادند

صبح امروز در جریان گاز گرفتگی ناشی از مواد کاغذی در کارخانه مقوا سازی پاکدشت پنج کارگر جان خود را از دست دادند.

 

به گزارش ایلنا، رحیم علی پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت ضمن تایید این خبر گفتە، قربانیان این حادثە پدر، پسر و برادرزاده‌ی صاحب کارگاه، یک کارگر ایرانی و یک کارگر از اتباع بیگانه هستند.

 

او افزود، شواهد اولیه نشان از گازگرفتگی در حوضچه‌ی دیگ خمیرسازی دارد ولی برق‌گرفتگی نیز دور از ذهن نیست زیرا هر ۵نفر پشت سرهم و به فاصله‌ی کوتاه یکی پس از دیگری وارد حوضچه شده و جان خود را ازدست دادند.

 

گفتە می شود باتوجه به حجم حادثه و شبەهایی کە در اینبارە وجود دارد، قضیه با دستور ویژه در دست بررسی است.

 

عدم رعایت نکات ایمنی در حین کار، سالانه منجر به فوت دهها کارگر در نقاط مختلف ایران می شود.