کمیته آموزش ک.ج.ک روز زبان مادری را تبریک گفت

کمیته آموزش کنفدرالیسم جوامع کردستان می‌گوید: ما قتل‌عام فرهنگی، زبانی و خلقی را یک‌بار دیگر محکوم نموده و تأکید می‌کنیم که مبارزه علیه چنین رفتارهایی را دوشادوش جوامع پیشرو تا تحقق پیروزی ادامه خواهیم داد

کمیته آموزشی ک.ج.ک در بیانیه‌ای روز ٢١ فوریه روز جهانی زبان مادری را تبریک گفته است.

 

در بیانیه کمیته آمده است: ٢١ فوریه روز جهانی زبان مادری از سوی سازمان ملل به عنوان روز مبارزه علیه استعمارگری تعیین شده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد- یونسکو هم در سال ١٩٩٩ این روز را به عنوان روز بین‌المللی زبان مادری اعلام نمود. یونسکو تنوع زبانی را هوشمندی، میراث مشترک و ثروت مشترک جامعه بشری عنوان کرده است.

 

زبانی که جامعه در مراودات و فعالیت‌های خویش آن را بکار می‌گیرد، با آن گفتگو می‌کند و با استفاده از آن یکدیگر را درک می‌کند زبان مادری این جامعه است. در تعریفی کلی‌ زبانی که هر فرد بدون آموزش و تنها با همکاری پدر-مادر، اطرافیان و جامعه در میان آن بزرگ شده و یاد گرفته باشد همچون زبان مادری آن فرد نامیده می‌شود.

 

استعمارگری تنها به غارت منابع زمینی و زیرزمینی یک سرزمین و ساکنان آن بسنده نکرده است، در عین حال زبان، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی خلق‌های تحت استثمار و خلق‌های وابسته به خود را ممنوع کرده و با سیاست‌های امحا و آسمیلاسیون (همگون‌سازی) سعی در نابودی و تحمیل قتل‌عام فرهنگی، آنان را خوار نموده‌اند.

 

زبان مادری بخشی از وجود انسان و جامعه، مبنای آگاهی، تکامل و انتقال تجارب ملی است و حمله به آن به معنی قتل‌عام فرهنگی و جنایت بشری شناخته می‌شود. بنابر آمار علمی امروزه بیش از ٢۵٠٠ زبان در جهان در معرض نابودی قرار دارند. بسیاری از زبان‌های کهن مزپوتامیا یا از سوی رژیم‌های استعمارگر نابود شد‌ه‌اند و یا در روزگار ما در معرض نابودی قرار گرفته‌اند."

 

کمیته آموزش ک.ج.ک در ادامه به وضعیت وخیم زبان‌ها در ترکیه اشاره کرده و می‌گوید:"در ترکیه قبل از همه زبان کردی و زبان‌های آسوری -سریانی، لازی، همشینی، پوماکی، آبازای، چرکزی، حیانی و ترکمنی در نتیجه‌ی سیاست‌های همگون‌سازی در معرض نابودی قرار گرفته‌اند."

 

بیانیه سپس به سیاست‌ دولت ترک در قبال فرهنگ و زبان کردها پرداخته و می‌گوید:"از اولین روزهای تأسیس جمهوری ترکیه تا امروز، با انکار وجود ملی کردها، حقیقت کردستان و زبان کردی در تلاش هستند بر اساس سیاست‌های نابودگرانه و انکاری که در عقل انسان نمی‌گنجد، با مکانیسم آسمیلاسیون و فشارهای سنگین واقعیت ملی کردها را از میان بردارند. اما مبارزه‌ای که با سخن‌گفتن، نوشتن و زندگی کردی به انجام رسیده‌ است صرف هزینه‌های ارزشمند تداوم یافت و تا به امروز همچنان ادامه دارد. مبارزه شرافتمندانه خلق کرد با پیشاهنگی جنبش آزادیخواهی و رهبر آپو نمونه‌ی مبارزه‌ی تاریخی و باشکوه را به اثبات رسانده است.

 

در سرزمین مزپوتامیا که به درازای تاریخ خویش، مهد تعداد بیشماری از تمدن‌ها بوده است، اولین مکانی که انسان به شیوه اجتماعی گردهم آمده و مکان اولین زبان اجتماعی بشریت است؛ [اشغالگران] در تلاشند تا زبان و فرهنگ کردها را که یکی از کهن‌ترین زبان‌های منطقه است و در متون میخی از آن به عنوان "کورتی" نام برده شده است با سیاست‌های ذوب فرهنگی از میان بردارند. ژیار [مدرنیته] و فرهنگ غنی مزپوتامیا در نتیجه سیاست‌های وحشیانه، انکارگرا و تک‌تیپ‌سازی که سالهاست به مرحله اجرا درآمده، با هدف تغییر منطقه به بیابانی برهوت است. ذهنیتی که سالهاست زبان، فرهنگ و باورمندی‌های خلق‌ها را ممنوع کرده امروز از سوی رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها اجرا می‌شود.

 

میلیون‌ها کودک از آموزش به زبان مادری بی‌بهره‌اند

در روز جهانی زبان مادری میلیون‌ها کودک از بکارگیری زبان مادری بی‌بهره‌اند، زیرا از آموزش زبان مادری محروم شده‌اند و ظلمی بزرگ بر آنان تحمیل می‌گردد. به همین دلیل باید به سیاست‌های ذوب فرهنگی و مانع تراشی برای آموزش به زبان مادری خلق‌های منطقه پایان داده شود. آموزش به زبان مادری بخش مهمی از آموزش دمکراتیک و علمی است. در مقطعی که ادعای "حقوق بشر" و "دمکراسی" از زبانها نمی‌افتد اما در عمل کاملا برعکس آن رفتار می‌گردد، نسل‌کشی، حملات فاشیستی بر زبان و فرهنگ‌های جداگانه که به هیچ شیوه‌‌ای قابل فهم نیست تشدید شده‌اند. هرگونه بازگویی و تلاش برای تحلیل این اعمال در سایه سیاست‌های مذکور به کناری گذاشته می‌شوند.

 

همچون کمیته آموزش ک.ج.ک به مناسبت روز جهانی زبان مادری؛ قتل‌عام فرهنگی، نابودی زبان مادری و نسل‌کشی فیزیکی خلق‌ها را یکبار دیگر محکوم می‌کنیم و همچون جنبش آزادیخواهی به جامعه بشری پیشرو اعلام می‌داریم که در برابر این اعمال مبارزه پیروزمندانه خود را بدون وقفه ادامه می‌دهیم. بر این مبنا با امید به اینکه مبارزه پیشرفت خانواده بشری و جهانی فارغ از تبعیض نژادی، زبانی، فرهنگی را به سرمقصد آزادی برسانیم ٢١ فوریه، روز جهانی زبان مادری را تبریک می‌گوییم. عزم و اراده خویش را برای مبارزه با هدف پایان دادن به تمام موانع 'قانونی' موجود در راه تمام زبان‌ها و خلق‌ها اعلام می‌داریم."