کودار: نفی حقوق طبيعی ملت‌ها ضدیت با عدالت‌خواهی کربلا است

کمیته باورداشت‌های کودار: نفی حقوق طبيعی ملت‌ها و استفاده رژيم از نيروی دين و مذهب بعنوان ابزار سركوب، همانا ضديت با عدالت‌خواهی كربلا است

کمیته باورداشت‌های کودار: نفی حقوق طبيعی ملت‌ها و استفاده رژيم از نيروی دين و مذهب بعنوان ابزار سركوب، همانا ضديت با عدالت‌خواهی كربلا است

 

کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت ماه محرم خاطرنشان کرده است که رژیم حاکم بر ایران "سنت دادخواهی کربلا" را هر روزه قربانی آماج قدرت‌طلبانه‌ خود می‌کند

 

در بیانیه کودار آمده است:"رژيم جمهوری اسلامی ايران كه شيعه حسينی راستين را با سياست‌‌های خلق‌ستيز خود درچارچوب اسلام سیاسی‌ـ فاشیستی با انحرافی عمیق مواجه ساخته و خواسته‌های خود را بر ملت‌هاي ايران تحميل می‌كند، سنت دادخواهی كربلا را هر روزه قرباني آماج قدرت‌طلبانه‌اش می‌نمايد. نفی حقوق طبيعی ملت‌ها و استفاده رژيم از نيروی دين و مذهب بعنوان ابزار سركوب، همانا ضديت با عدالت‌خواهی كربلا است."

 

کودار سپس به عملکرد رژیم ایران طی چهار دهه حکومت پرداخته و می‌گوید:" پس از گذشت چهل سال، خلق‌های ستمديده و آزاده به جرم حق‌‌خواهی در ايران و كردستان با اعدام،‌ شكنجه، سركوب و قتل مبارزان آزاديخواهشان روبرو می‌شوند و این امر قطع يقين نشانه تضاد بارز سياست‌های رژيم با اهداف و ایده‌آل‌های دینی است. اين درحاليست كه نه تنها حقوق ملی،‌ بلكه حقوق مذهبی و باورداشت‌ها در نتيجه سياست‌های تفرقه‌انگیزانه‌ی مذهبی رژيم فاشیستی‌ـ شیعی ايران،‌ پايمال می‌گردد. "مردم‌سالاری دينی" چیزی جز اعدام، شكنجه و سرکوب برای ملت‌های فارس، كُرد، ‌بلوچ، آذری، عرب و ديگر ملت‌ها دربرنداشته است. در چنين اوضاعی،‌ تنها کسانی می‌توانند از عدالت‌محوری دینی بحث به میان آورند که با تمام وجود در برابر ظلم، ستم، سرکوب، اعدام و انکار هویتی قد علم نمایند. در شرایطی که جنگی خانمان‌سوز دامن‌گیر کل خاورمیانه شده است حقانيت این حرکت فقط با برادری ميان ملت‌ها بويژه ملت‌های ايران، اثبات‌شدنی است. رژيم ايران هرساله سنت مبارزه قدرت‌ستیزانه‌ی کربلا را به حد يك مراسم از هدف دورگشته تقليل می‌دهد درحالی که نگاه به این مقوله بایستی روزآمد گشته و مبدل به مبارزه‌ی دمکراتیک و هر روزه مبدل شود نه مراسم و مناسکی آغشته با قدرت و عوام‌فریبی."

 

کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار در پایان بیانیه خاطرنشان کرده است:"همچون كميته اديان و باورداشت‌های جامعه دمكراتيك و آزاد شرق كردستان-كودار بر اين باوريم كه امروزه ايران، كردستان و خاورميانه بيش از پييش به اتحاد خلق‌ها نياز دارند و تنها فرهنگ مبارزه و اتحاد می‌تواند به ستون پایدار مبارزات آزادیخواهانه خلق‌ها مبدل گردد."