کودکان خلق‌های تحت ستم در ایران و ترکیه از تحصیل به زبان مادری همچنان محرومند

با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید در ایران و ترکیه باز هم کودکان در این کشورها از تحصیل به زبان مادری خود بازمانده‌اند

با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید در ایران و ترکیه باز هم کودکان در این کشورها از تحصیل به زبان مادری خود بازمانده‌اند

 

حزب دمکراتیک خلق‌ها در این باره گزارشی در روزنامه‌ی اورنسل منتشر کرده است.

 

این گزارش توسط معاون حزب دمکراتیک خلق‌ها سوتاپ آکداغ و عضو کمیسیون آموزش ملی پارلمان ترکیه مهمت رشدی تریاکی و نماینده‌ی غازی عنتاب در پارلمان ترکیه محمود طغرل تهیه شده است. در این گزارش به مشکلات اساسی سیستم آموزشی ترکیه اشاره شده است .

 

در گزارش حزب دمکراتیک خلق‌ها آمده است: در ترکیه ۲۵ میلیون کُرد از زبان مادری خود و تحصیل به آن باز مانده‌اند. در ترکیه نه تنها کردها قادر به تحصیل به زبان مادری خود نیستند بلکه زبان آنها به عنوان زبان توطئه نگریسته می‌شود.

 

بنابر این گزارش در مدارس ترکیه ٨۵ هزار دانش آموز به طور داوطلبانه خواهان آموزش زبانی دیگر غیر از ترکی شده‌اند اما طی سال ۲۰۱۷ در کل ترکیه تنها ۳ معلم برای آموزش زبان کُردی استخدام شده‌اند.

 

این مشکل مختص به ترکیه نمی‌باشد و در ایران هم کودکان از تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.

 

علیرغم تلاشهای بسیار در این زمینه آموزش به زبان مادری در سیستم آموزشی ایران جایی ندارد و رژیم ایران همواره در جهت نابودی زبانهای غیر فارسی گام برداشته و آموزش به زبانهای سایر خلقهای ایران را بر خلاف امنیت خود دانسته است. قتل‌عام فرهنگی رژیم ایران علیه کردها و دیگر خلق‌های ایران در مدارس و اماکن آموزشی اعمال می‌شود و در لوای آموزش حقوق میلیونها شهروند غیر فارس در ایران زیر پا نهاده شده است.

 

محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش رژیم ایران در ٢٣ تیرماه سال جاری طی سخنانی در اصفهان آموزش به زبان مادری در مدارس را "بسیار خطرناک" عنوان کرده و در توجیه این دیدگاه نژادپرستانه گفته بود که "بچه‌ها زبان محلی را در خانواده فرامی‌گیرند."