۱۸۰۰ آخوند در وزارت نفت ایران ماهیانه حقوق چندین میلیونی به جیب می‌زنند

​​​​​​​این حجم از به کارگیری آخوندها به معنای آن است که دستور رهبر ایران مبنی بر اجرای پیوست فرهنگی برای پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: در حال حاضر ۱۸۰۰ آخوند در وزارت نفت فعال هستند.

 

به کارگیری آخوند بخشی از اهداف پیوست‌های فرهنگی پروژه‌های نفتی ایران است و این در حالیست که صدها هزار نخبه و جوان دارای تحصیلات عالیه در ایران بیکار هستند و مجبور به انجام کارهایی مانند دستفروشی، کولبری، رفتگری و ...شده و یا مجبور به ترک ایران شده‌اند. میزان حقوق ماهیانه هر آخوند در وزارت نفت دو برابر میزان حقدست کارگرانی است که در ماه کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.

 

آخوندها با قبظه قدرت در ایران غیر از بودجه‌های کلان که تحت سرفصل‌های مشخص در بودجه به عنوان حوزه و نهادهای فرهنگی دریافت می‌کنند در همه‌ی نهادها با عنوان حقوق امام جماعت و مسئول فرهنگی پروژه‌ها! و … مبالغ هنگفتی از دارایی‌های خلق‌های تحت ستم را به یغما می‌برند.