جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان باکور و روژآوای کوردستان در اداره گرمیان و راپرین

اداره گرمیان و ریاست دانشگاه راپرین برای کمک به زلزله‌زدگان باکور و روژآوای کوردستان شروع به جمع آوری کمک‌های مردمی کردند.

دیروز اداره گرمیان اعلام کرد که برای زلزله‌زدگان باکور و روژآوای کوردستان کمک جمع‌آوری می‌کند و از همگان می‌خواهد که به عنوان یک وظیفه ملی در آن مشارکت داشته باشند. همچنین در قسمت ریاست دانشگاه راپرین کمک‌های مردمی برای قربانیان زلزله جمع‌آوری می‌شود.

اداره گرمیان در اطلاعیه‌ای از کمپین جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای آسیب‌دیدگان زلزله فاجعه‌بار در باکور و روژآوای کوردستان خبر داد.

همچنین در اطلاعیه آمده است: «از احزاب سیاسی، سازمان‌های خیریه، سازمان‌های جامعه مدنی، فعالان، خیرین و کانال‌های رسانه‌ای می‌خواهیم که به عنوان یک وظیفه ملی مشارکت کنند.»

همچنین در اداره‌ی راپرین کمپینی برای جمع آوری کمک به زلزله‌زدگان باکور و روژآوای کردستان اعلام شد و کمک‌ها از مقابل ریاست دانشگاه راپرین - کامپوس رانیا جمع‌آوری می‌شود.

همزمان استاندار سلیمانیه نیز اعلام کرد که کمپین جمع آوری کمک به زلزله‌زدگان باکور، روژآوا و روژهلات کوردستان از امروز در سلیمانیه راه‌اندازی شده است.