تأمین ۶۵ درصد از آب مصرفی استان سنه توسط منابع زیرزمینی

مدیر عامل شرکت آب منطقه استان سنه در سخنانی گفت: "۶۵ درصد آب مصرفی این استان، توسط منابع زیرزمینی تامین می‌شود"

استان سنه با قرار گرفتن در دامنه‌ی زاگرس یکی از پر باران‌ترین مناطق در کشور ایران می‌باشد به گونه‌ای که میانگین بارش باران در این استان چندین برابر سایر استانهای ایران بخصوص استانهای مرکزی و فارس‌نشین است.

 

در مجموع کل زمینهای کشاورزی استان سنه تنها ۱۱ درصد زمینها کشت آبی می‌شوند که میانگین کشوری ۴٨ درصد می‌باشد. با این وجود حتی این ۱۱ درصد هم که بسیار پایینتر از میانگین کشور ایران است، ۶۵ درصد آب آنرا از منابع آبی زیر زمینی تامین می‌کنند.

 

در استان سنه ۳۱ سد ساخته و یا در حال ساخت می‌باشد. از این تعداد سد سالیانه حدود ۶ میلیارد متر مکعب آب برداشت می‌شود. مصرف کل آب در استان سنه سالیانه یک میلیارد و ۶۶ میلیون متر مکعب یعنی کمتر از یک سوم آب برداشتی از سدهای این استان می‌باشد اما با این وجود از ۶۵ درصد این آب مصرفی از منابع زیرزمینی تامین میشود و سهم استان سنه از این ۶ میلیارد متر مکعب آب پشت سدهایش بسیار کمتر از یک ششم می‌باشد.

 

اختصاص ندادن آب خود زاگرس به مردمانش سیاست رژیم و بی‌عدالتی و ظلم آشکار در قبال خلق کرد می‌باشد.

 

استفاده‌ی بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی سبب کاهش سطح آبهای زیرزمینی شده و امسال در دشتهای قروه و دیولان شاهد فرونشست وحشتناک زمین و ایجاد فروچاله‌هایی به عمق ۴ متر بودیم.

 

فرونشست زمین و نابودی خاک در استانی که خود بیشترین سطح آبهای روان و سدها را دارد نشانه‌ی سیاست آشکار رژیم در غارت منابع روژهلات و زاگرس دارد.

 

وضعیت آبهای زیرزمینی و دشتها در استان سنه بحرانیست و اگر به همین شیوه ادامه پیدا کند شاهد نابودی خاک و محیط زیست این استان خواهیم بود.

 

دزدیدن و غارت آبهای زاگرس و اختصاص ندادن حق آبه مردم این مناطق در حالیست که آب این سدها به استانها و مناطق هم جوار انتقال داده شده و ساکنین اصلی زاگرس از حق خود محروم شده‌اند.