درخواست فعالیت رسمی حزب کارگران کوردستان در مصر

ماجد الکوردی از شخصیت‌های سرشناس مصر برای پایان دادن به توافقنامه‌های اقتصادی مصر و ترکیه شکایت‌نامه‌ای را به یکی از شعبات دادگاه‌های قاهره ارائه کرد.

برای فعالیت رسمی حزب کارگران کوردستان در مصر و تعلیق توافقنامه‌های اقتصادی مابین مصر و ترکیه از سوی حکومت مصر پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های این کشور تشکیل شد. از وزیر اقتصاد، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه مصر درخواست شده است تا در جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کنند.

ماجد الکوردی از شخصیت‌های سرشناس مصر برای پایان دادن به توافقنامه‌های اقتصادی مصر و ترکیه شکایت‌نامه‌ای را به یکی از شعبات دادگاه‌های قاهره ارائه کرد.

در شکوائیه‌ای ماجد الکوردی آمده است:"به سبب اینکه در توافقنامه اقتصادی سود سرشاری به ترکیه می‌رسد، اقتصاد مصر متضرر شده است، ترکیه مبالغ کسب شده را صرف تأمین اسلحه، بمب و همکاری به گروه‌های تروریستی می‌کند. به همین دلیل درخواست می‌شود که به توافقنامه اقتصادی با ترکیه پایان داده شود."

شکوائیه می‌افزاید که اردوگان نه تنها به اعلام جنگ با عرب‌ها دست زده است بلکه در برابر کوردها نیز به جنگ روی آورده است. به دلیل اینکه روابط کوردها و مصر دارای قدمتی تاریخی است دولت مصر همیشه از کوردها حمایت نموده است.

الکوردی یادآوری کرده است که پیشتر یک دادگاه بلژیکی حکمی را در رابطه با غیرتروریستی بودن حزب کارگران کوردستان صادر کرده است می‌افزاید که پ.ک.ک برای دستیابی به حقوق مشروع کوردها فعالیت می‌کند. در شکوائیه از دولت مصر خواسته شده است که به عنوان جنبشی آزادیخواه با پ.ک.ک تعامل کند و در این چهارچوب آنرا به رسمیت بشناسد و با فعالیت‌های آن در مصر موافقت نماید. الکوردی سپس افزوده است دادگاه باید پ.ک.ک را همچون جنبشی آزادیخواه بشناساند و مصر به شیوه‌ای رسمی با پ.ک.ک تعامل نماید، به همین منظور پ.ک.ک می‌تواند در مصر مرکزی را تأسیس کند.

دادگاه مصر این پرونده را پذیرفته و روز ١٠ فوریه/ ٢١ بهمن جلسه رسیدگی به آن برگزار می‌شود.