دستگیری تعدادی از شهروندان بلوچ معترض به مین‌گزاریهای سپاه

به گزارش کمپین فعالین بلوچ بامداد دوشنبه ۹ اردیبهشت نیروهای اطلاعات سپاه اقدام به دستگیری تعدادی ازشهروندان بلوچ در بخشداری جالق از توابع سراوان نموده‌اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ بامداد دوشنبه ۹ اردیبهشت نیروهای اطلاعات سپاه اقدام به دستگیری تعدادی ازشهروندان بلوچ در بخشداری جالق از توابع سراوان نموده‌اند.

 

این افراد که تاکنون هویت ۵ تن از آنها احراز شده است، ۵ ماه پیش در اعتراضات شهروندان بلوچ به مین‌گذاریهای سپاه در بخش جالق شهرستان سراوان حضور داشته‌اند و گمان می‌روند دلیل دستگیری آنها شرکت در همین اعتراضات بوده است.

 

هویت این پنج نفر “فرشید چاکری” فرزند جمشید، “شهرام چاکری” فرزند جمشید، “مصطفی رییسی” فرزند دادرحیم، “عبدالسلام گنگوزهی” فرزند سعید و “گل محمد” فرزند حفیظ طلبه احراز شده است.

 

گفته می‌شود تعداد دستگیرشدگان بیشتر از این پنج تن بوده و تعدادی از آنها زیر سن قانونی هستند.

 

مامورین اطلاعات سپاه با لباس شخصی و بدون حکم قضایی به این افراد یورش برده و آنها را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.