رهبران گروههای شیعه‌ی طرفدار ایران، آمریکا را تهدید کردند

رهبران گروههای شیعه‌ی طرفدار ایران، نوری مالکی و موسس حشد شعبی و فرمانده‌ی گردان بدر هادی العامری وارد تنشهای میان ایران و آمریکا شدند.

  پس از آنکه تنشها میان ایران و آمریکا بالا گرفت و هر دو طرف یکدیگر را تهدید کردند، تاثیر آن در منطقه مشخص شد. رهبران شیعه‌ی طرفدار ایران، نوری مالکی موسس حشد شعبی و هادی عامری فرمانده‌ی گردان بدر به این تنشها وارد شدند.

"باید مسائل با مذاکره حل شوند"

  نوری مالکی که به عنوان یکی از طرفداران ایران شناخته شده است، رئیس فراکسیون دولت قانون و نخست وزیر پیشین عراق، در مورد تنشها میان ایران و آمریکا طی بیانیه‌ای علیه سیاستهای مداخله جویان ی آمریکا واکنش نشان داد و گفت، "امیدواریم مسائل نه با سیاست تحمیل بلکه با گفتگو حل شوند."

  مالکی در این بیانیه همچنین گفت که تصمیمهای آمریکا بر عراق و همه ی کشورهای خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت. تحریمهای یک جانبه ی آمریکا علیه ایران بر خلاف قوانین بین‌المللی‌ می‌باشد. مالکی همچنین گفت، این سیاستها بیش از همه بر مردم ایران و سپس برای سایر کشورهای منطقه تاثیر ویرانگری خواهد داشت. این اقدامات بر عراق که تازه از جنگ داعش نجات یافته است هم تاثیر خواهد گذاشت. وی با اشاره به هسته‌های مخفی داعش گفت، این هسته‌ها هم اکنون نیز برای امنیت عراق خطرناک هستند.

  مالکی در ادامه گفت، سیاستهای دشمنانه‌ی آمریکا کاملا آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند و ما تسلیم این سیاستها نخواهیم شد.

عامری: عراق را برای آمریکا به ویتنام دوم تبدیل می‌کنیم

  موسس حشد شعبی و فرمانده‌ی گردان بدر، هادی عامری نیز گفت: "اگر جنگ آغاز شود آنها ویتنامی دیگر را خواهند دید".

  عامری همچنین گفت: "اگر آمریکا از عراق برای تسویه حسابهای خود استفاده کند، عراق را برای آنها به ویتنام دوم تبدیل می‌کنیم تا مزه‌ی نابودی را درک کنند".

  عامری نیروهای آمریکایی را تهدید کرد و گفت، آنها اجازه نمی‌دهند تا آمریکا از خاک عراق به عنوان میدان حل مشکلات خود استفاده کند.