رژیم تُرک برای حمله اشغالگرانه‌ی تازه‌ای آماده می‌شود

گزارش‌های دریافت شده حاکی از تدارکات رژیم ترک برای آغاز حمله اشغالگرانه به هفتانین و متینا است.

منابع آگاه محلی به خبرگزاری فرات نیوز اطلاع دادند رژیم اشغالگر ترکیه در حال آماده شده برای اشغال ارتفاعات کشان و بکتوریا در عرصه هفتانین و همچنین تپه زندورا در عرصه متینا می‌باشد.

گفته می‌شود رژیم متجاوز ترکیه در حمله اشغالگرانه تازه از نیروهای ویژه‌ای استفاده می‌کند که در هاتای آموزش دیده‌اند و بخشی از آنان در روستاهای اطراف شهر زاخو در استان دهوک تحت کنترل پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) مستقر شده‌اند.

برپایه اطلاعات دریافت شده نیروهای ویژه ارتش اشغالگر ترک از مناطقی که در آن مستقر شد‌ه‌اند بسوی هفتانین و متینا تحرکات اشغالگرانه را آغاز خواهند کرد.

گفته می‌شود که پس از آغاز حمله اشغالگرانه، ارتش اشغالگر تُرک در نظر دارد نظامیان دیگری را با کمک هلی‌کوپتر در برخی از ارتفاعات متینا پیاده کند.