ه.پ.گ یاد و خاطره شش شهید سرحد را گرامی داشت

​​​​​​​ه.پ.گ در اطلاعیه با اعلام مشخصات گریلاهای جانباخته منطقه سرحد گفته است:"با تجلیل از این رفقا که با زندگی، ایستار انقلابی و ایمان به پیروزی مبارزه آزادیخواهی کردستان به سمبل ما مبدل شدند از تمام شهیدان قهرمان خویش یاد می‌کنیم"

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان-ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای مشخصات شش گریلای شهید منطقه سرحد را اعلام کرد. در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:"سال ٢٠١٨ در منطقه سرحد همچون تمام کردستان سالی مهم در مقاومت گریلاهای آزادی کردستان بود. در برابر ارتش غاصب جمهوری ترک که در تلاش برای تحمیل ظلم بر خلقمان بود عملیاتهای پیروزمندانه‌ای در چهارچوب کارزار پیروزی انقلابی ایالت سرحد به انجام رسیدند و ضربات سهمگینی بر دشمن وارد شد. نیروهای ما که در تمام مناطق سرحد علیه ارتش غاصب ترک ایستادگی کردند به وظایف خویش با اراده‌ و ادعای شکست‌ناپذیر عمل نمودند.

 

بدون شک نتیجه‌ی حاصل از مرحله جنگ در منطقه سرحد، ثمره رنج و مبارزه بدون پایان رفقای قهرمان جانباخته است. هر کدام از رفقایی که در سال ٢٠١٨ در بخش‌های گوناگون منطقه سرحد در جنگ و یا حملات هوایی به شهادت رسیده است منبع اعتقاد و باور به نیروی خویش بوده‌اند، ما یاد و خاطره تمام رفقای شهید را گرامی می‌داریم."

 

ه.پ.گ سپس می‌افزاید:" رفقا برخودان (فاروق پولات)، فلات (بهجت آرواس)، روژگر (نسیم آکتان)، ولات (گونای بات)، هوگر (سینان کاراگوله) و مظلوم (ساواش دورا) با زندگی، ایستار و اعتماد به نفس خویش در پیروزی مبارزه آزادیخواهی کرد به سمبل همگان مبدل گردیدند. با یاد از این رفقا از تمام شهیدان قهرمان خویش با احترام تجلیل می‌نماییم. به خانواده محترم این رفقا، به خلقمان در منطقه سرحد و تمام کردستان تسلیت می‌گوییم و پیام می‌بندیم که مبارزه آزادیخواهی شهیدانمان را به پیروزی برسانیم و از میراث آنان دفاع کنیم. پیمان حقیقی با شهیدان تداوم خطمشی انقلابی‌گری آپویی است. جوانان میهن‌دوست منطقه سرحد را به پیوستن به صفوف نیروهای گریلا فرامی‌خوانیم."

 

بنابر اطلاعیه مشخصات گریلاهای شهید به شرح زیر است:

   نام: فاروق پولات

   کد سازمانی: برخودان آرارات

   محل تولد: آگری

   زمان و مکان شهادت: ١۵ آوریل ٢٠١٨/ آگری

 

   نام: بهجت آرواس

   کد سازمانی: فلات آرتوس

   محل تولد: وان

   زمان و مکان شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٨/ قارص

 

   نام: نسیم آکتان

   کد سازمانی: روژگر کارایاز

   محل تولد: ارزروم

   زمان و مکان شهادت: ٢٢ ژوئن ٢٠١٨/ قارص

 

   نام: گونای بات

   کد سازمانی: ولات باهوز

   محل تولد: استانبول

   زمان و مکان شهادت: ٢۴ ژوئن ٢٠١٨/ ایالت سرحد

 

   نام: سینان کاراگوله

   کد سازمانی: هوگر بگری

   محل تولد: وان

   زمان و مکان شهادت: ۵ سپتامبر ٢٠١٨/ آگری

 

   نام: ساواش دورا

   کد سازمانی: مظلوم آگر

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ۵ سپتامبر ٢٠١٨/ آگری