پلیس نروژ: ویدئوی سربریدن در مراکش واقعی است

​​​​​​​به دنبال قتل فجیع دو زن کشورهای اسکاندیناوی، پلیس نروژ اصالت ویدئوی سربریدن یکی از آنها را تایید کرد

قربانیان، دو دانشجوی جوان نروژزی و دانمارکی بودند. آنها برای گردش به مراکش رفته بودند.

اجساد آنها دوشنبه گذشته در کوه‌های اطلس مراکش در چادرشان پیدا شد.

 

طرفداران داعش ویدئویی از سر بریدن یکی از این زنان منتشر کرده‌اند.

 

پلیس نروژ این ویدئو را تأئید کرده و پلیس مراکش تصاویر سه مظنون به قتل این دو جهانگرد را منتشر کرده است.

کسانی که در ویدئو صحبت کرده اند گفته اند این اقدام به انتقام کشته شدن برادرانمان در هجین است.

 

هجین آخرین پایگاه تبهکاران داعش در حومه شرقی رود فرات سوریه است.