"حکومت دمشق تبهکاران دفاع الوطنی را برای از بین بردن امنیت منطقه مورد استفاده قرار می‌دهد"

طلال محمد ریاست مشترک حزب صلح دمکراتیک کوردستان گفت: حکومت دمشق تبهکاران دفاع الوطنی را به منظور بهره‌برداری به عنوان یک ابزار و از بین بردن ثبات و آرامش در منطقه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

تبهکاران دفاع الوطنی وابسته به حکومت دمشق از شامگاه سه‌شنبه گذشته در فلکه الوحده در جنوب قامشلو به نیروهای امنیت داخلی حمله کردند. در این حمله یکی از نیروهای امنیت داخلی با نام خالد محمد عثمان به شهادت رسید. در خصوص این رویداد، ریاست مشترک حزب صلح دمکراتیک کوردستان، طلال محمد با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

طلال محمد در این رابطه به خبرگزاری هاوار اظهار داشت که رژیم بعث تبهکارانی را با نام دفاع الوطنی سازماندهی کرده است تا از آنها به عنوان ابزاری برای از میان برداشتن امنیت و آرامی استفاده کند. این تبهکاران حملات خود را به ایست بازرسی نیروهای امنیت داخلی ادامه می‌دهند. وی علت سکوت حکومت دمشق در خصوص این اقدامات نیروهای تبهکار دفاع الوطنی را به این مسئله نسبت داد که حکومت دمشق نمی‌خواهد خود مسئولیت این حملات و اقدامات را بر عهده بگیرد. زیرا هدف اقدامات این تبهکاران از میان برداشتن امنیت و صلح در منطقه و فتنه‌انگیزی میان عناصر مختلف منطقه بوده و در خدمت منافع رژیم قرار دارد. طلال محمد اعلام کرد که برخی از گروه‌ها تلاش می‌کنند تا تبهکاران در منطقه را حفظ کرده و از آنها به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

طلال محمد در ادامه افزود: در ده سال گذشته ما منطقه را حفظ کرده‌ایم، ما توانستیم که حراست و حفاظت و اتحاد عناصر منطقه را بر عهده گرفته و از حقوق آنها دفاع کنیم. تمامی عناصر در منطقه برادران یکدیگر هستند، نباید کورد، عرب، سریانی در مسیری قرار بگیرند که از سوی رژیمهای استبدادی برای فتنه‌انگیزی طراحی شده است.