هیات عالی خودمدیریتی: بیانیه‌های برخی از احزاب و شخصیت‌ها واقعیات را وارونه جلوه می‌دهند

هیات عالی خودمدیریتی دمکراتیک منطقه جزیر اعلام کرد: بیانیه‌ها و اظهاراتی که برخی از احزاب و شخصیتها صادر می‌کنند، واقعیات را وارونه جلوه می‌دهند تا میان عناصر تشکیل دهنده منطقه فتنه‌انگیزی کنند.

هیات عالی خودمدیریتی دمکراتیک منطقه جزیر در این خصوص بیانیه‌ای را صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

"از ابتدای انقلاب شمال-شرق سوریه و تاسیس خودمدیریتی تا امروز، رژیم سوریه از طریق شبه نظامیان دفاع الوطنی خود تلاش می‌کند تا با زیر پا گذاشتن حقوق و ایجاد مشکلات، ثبات و امنیت منطقه را از میان بردارد. آخرین بار در روز شنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ نیروهای این گروه به یکی ایست بازرسی‌های نیروهای امنیتی در شهر قامشلو حمله کردند. در نتیجه این حمله یکی از اعضای نیروهای ما به شهادت رسیده است.

در همین رابطه لازم بود که نیروهای ما پاسخ لازم را به مراکز مسئول حملات بدهند. بر همین اساس بود که این نیروها از غیرنظامیان به عنوان سپرهای انسانی استفاده کردند تا میان عناصر منطقه فتنه‌انگیزی کنند، اما نیروهای امنیت داخلی راه را برای شهروندان باز کردند تا به مناطق امن تحت کنترل ما بیایند. زیرا نیروهای ما بدون هیچگونه تبعیضی امنیت تمام شهروندان را حفظ می‌کنند. با گسترش میدان نبرد، روسیه دست به دخالت زد تا مکانیزمی را برای آتش‌بس و یافتن راه‌حلی بیابد.

در نتیجه میانجیگری روسیه، آتش‌بس اعلام شد. اما شبه نظامیان دفاع الوطنی آتش‌بس را نقض کردند، اما نیروهای امنیت داخلی بر اساس آتش‌بس عمل نمودند.

در رابطه با این وضعیت، برخی از احزاب و شخصیتهای سیاسی بیانیه‌ای را صادر کرده و در رابطه با این رویداد به نحو شرمگینانه‌ای ابراز نظر کردند، واقعیات را وارونه جلوه داده و تلاش کردند تا از این طریق دست به فتنه‌انگیزی بین عناصر تشکیل دهنده خلقمان بزنند.

قتل هیاس الجیران از ریش سپیدان منطقه نشانه ابعاد توطئه‌ای است که تمامی دشمنان خودمدیریتی دمکراتیک به آن دست می‌زنند. واقعیت وضعیت کنونی لزوم از میان بردن مرکز فتنه‌انگیزی و خاتمه دادن عدم ثبات و تنش در میان تمام عناصر شکل دهنده منطقه را خاطرنشان می‌سازد.

ما به عنوان هیات عالی خودمدیریتی دمکراتیک تاسف خود را از اظهار نظرات شرمگینانه‌ای که نمی‌توانند مسئولیت خود را در این دوره تاریخی نشان دهند ابراز می‌داریم. ما خطاب به افکار عمومی تاکید می‌کنیم که وظیفه دفاع از تمامی عناصر و مولفه‌های تشکیل دهنده منطقه و تحقق امنیت و ثبات بر اساس همزیستی و برادری خلق‌ها را بر عهده داشته و آن را عملی می‌کنیم."