آغاز نشست‌ سه‌ روزه کنگره ملی م.س.د در حسکه

م.س.د با شعار "ساکنان جزیر و فرات به سوی کنگره ملی" با شرکت ۵٠٠ تن از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی کانتون حسکه نشست سه روزه را آغاز کرد.

مجلس سوریه دمکراتیک (م.س.د) در چارچوب برگزار کنگره ملی شمال و شرق سوریه صبح امروز با شعار "ساکنان جزیر و فرات به سوی کنگره ملی" اولین نشست خود را در کانتون حسکه آغاز کرد.

این نشست با حضور ۵٠٠ نفر از شخصیت‌های سیاسی، برگزیدگان عشایر از خلق‌های کورد، عرب و سریانی در سالن تیفور شهر حسکه برگزار می‌شود.

خلف داهود عضو شورای رهبری مجلس سوریه دمکراتیک در سخنرانی افتتاحیه گفت:"جامعه بشری با تغییرات بزرگی روبروست. موج تحولات، تنش‌ها و مخاطرات در منطقه و عرصه بین‌المللی رو به افزایش هستند."

خلف همچنین گفت:"١٠ سال از قیام آزادیخواهی سپری شد و تا کنون خلق‌های سوریه برای آزادی و دستیابی به حقوق خود سر پا هستند. در طی این ده سال بحرانی تغییراتی در کشور روی داد، برخی از این تغییرات زخم‌های عمیقی را ایجاد کردند، مسئله ترور، اشغالگری، رژیم‌های اقتدارگرا ادامه دارد و بازگشت حاکمیت رژیم کنونی سوریه به بهانه دفاع از استقرار و امنیت نخواهد توانست زخم‌ها را التیام بخشد."

خلف با اشاره به وضعیت خلق‌های شمال و شرق سوریه گفت؛ جوامع شمال و شرق سوریه خود را بر مبانی دمکراتیک، حقوق بشر و برادری خلق‌ها سازماندهی نمودند و از فاجعه‌ها در آمان ماندند، اقدام به تشکیل خودمدیریتی نمودند، نیروهای ق.س.د را تشکیل دادند و علیه سازمان‌های تروریستی جهانی مقابله کردند و هزاران شهید و زخمی‌ دادند و از ارزش‌های بشری دفاع کردند."

خلق خاطرنشان کرد که مجلس سوریه دمکراتیک برای حل سیاسی بحران سوریه دارای پروژه‌ای جامع می‌باشد و واقعیت مرحله را به خوبی درک نموده و اخلاق‌مند است، امروز نیز خواستار دفاع از این دستاورهاست که یگانه راه آن نیز تقویت دمکراسی، عدالت اجتماعی و آزادیست."

در ادامه نشست پانل‌های با سه موضوع برگزار گردید؛ ١- روابط تاریخی میان خلق‌های منطقه، ٢- نقش خلق‌ها در آینده سوریه، ٣- نقش طیف‌های مختلف سوریه در ضمانت روابط داخلی.

در دومین روز نشست در مورد گفتوگوهای سوری- سوری، گفتوگو با نیروهای اپوزیسیون، گفتوگو با حکومت مرکزی، گفتوگوهای کوردی- کوردی و تأثیرهای آن برای تحقق حل سیاسی تبادل نظر می‌شود.

در سومین و آخرین روز نشست "ساکنان جزیر و فرات به سوی کنگره ملی" به موضوع خودمدیریتی دمکراتیک و مکانیسم‌های کار و فعالیت افزایش سطح مشارکت مردم در امور خودمدیریتی مورد بحث و گفتوگو قرار می‌گیرد.