اداره خودگردان: ترکیه خاورمیانه و جهان را به آشوب می‌کشد

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به مناسبت اولین سالگرد حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به سریکانی و گرسپی در بیانیه‌ای اعلام کرد "مناطق اشغالی آزاد خواهند شد".

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به مناسبت اولین سالگرد حملات اشغالگرانه دولت غاصب ترکیه به سریکانی و گرسپی بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"دولت غاصب ترکیه مناطق سریکانی، گرسپی، عفرین، باب، جرابلس و اعزاز را خارج از تمامی موازین اخلاقی و پیمان‌های بین‌المللی اشغال کرده است. ترکیه نابودی اتنیکی و تغییر دمگرافی را به پیش می‌برد. مزدوران ترکیه که ادعای تابعیت سوریه دارند به ربودن، قتل، شانتاژ و تجاوز دست می‌زنند.

یک سال از اشغال مناطقی که ساکنان آن از کورد، عرب، سریانی، چرکس و ... تشکیل می‌شدند سپری شد. ترکیه با بهانه‌های دروغین و برای تحمیل اشغالگری، تجزیه سوریه، بازی با سرنوشت خلق‌های سوریه و تحمیل راه‌هایی که تنها به منافع وی خدمت می‌کنند به امنیت و استقرار منطقه ضربه زد. متأسفانه، برخی از جریان‌های سوریه که وابسته به ترکیه هستند این جرایم را لاپوشانی می‌کنند و از ترکیه و منافع آن در منطقه و جهان حمایت می‌نمایند. ترکیه این جریان‌ها را برای ضربه زدن به مناطق امن مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنین به فتنه و جنگ در سوریه، لیبی، عراق، آفریقا، یونان، آذربایجان، ارمنستان، امارات متحده عربی و یمن دامن می‌زند.

در سالگرد اشغال مناطق سریکانی و گرسپی یاد و خاطره شهیدان قهرمان که جانشان را در راه دفاع از شهر و روستاهای خود فدا کردند گرامی می‌داریم.

مقاومتگران به حملات دولت اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن همچون مقاومت کوبانی، عفرین و تمامی مناطق شمال و شرق سوریه پاسخ دادند. این مقاومت میراث خلقمان است و به پیروزی می‌انجامد.

با گذشت یک سال از اشغالگری؛ سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، نهادهای اجتماعی و زنان جهان، روسیه و ائتلاف بین‌المللی را فرامی‌خوانیم که راه وحشیگیری‌های ترکیه را بگیرند، زیرا این رژیم تمامی معیارهای بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و منطقه و جهان را به آشوب می‌کشد.

ما شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته‌های وابسته به آنرا که در گزارش اخیر خود جرایم دولت ترکیه و مزدورانش را در مناطق اشغالی ثبت کرده‌اند فرامی‌خوانیم که مبانی قانونی و عدالت را رعایت کنند، تحقیقات را آغاز کنند و به حساب‌خواهی از مجرمان قاتل، مزدور، تروریست و مقامات دولت ترکیه بپردازند، زیرا آنان به جرایم ضدبشری دست زده‌اند.

ما به شهروندانمان که از مناطق خود از عفرین تا سریکانی و گرسپی آواره شده‌اند اعلام می‌کنیم آلام آنان را الم خود می‌دانیم و مبارزه خویش را پی می‌گیریم، از مناطق خود دفاع خواهیم کرد و مناطق اشغالی را آزاد می‌کنیم. بازگشت شرافتمند و سزاوار شما را فراهم می‌کنیم. ما از پافشاری و پایبندی شما، از شهیدان و مجروحان روحیه می‌گیریم، تا مبارزه را ادامه دهیم، پیروزی را محقق کنیم، به اشغالگری پایان دهیم و میهنی دمکراتیک که همه در آرامش و صلح در آن زندگی کنند را بنیان گذاریم."