اعلام حمایت ٣٠ سازمان و حزب روژاوا از کارزار کنفدرالیسم جوامع کوردستان

٣٠ سازمان و حزب سیاسی شمال و شرق سوریه (روژاوا) در بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از کارزار ک.ج.ک «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست؛ زمان آزادی فرا رسیده است» اعلام کردند.

در بیانیه‌ سازمان‌ها و احزاب روژاوا با اشاره به گزارش سازمان ملل در مورد جنایات رژیم ترکیه علیه شهروندان مناطق اشغالی اعلام شد که آنچه در گزارش مذکور آمده تنها بخشی از جنایت‌های دولت ترکیه و مزدورانش است. احزاب سیاسی با محکوم نمودن جنایات ترکیه خواستار افزایش فشار سازمان ملل بر آنکارا برای خروج نظامیان و مزدورانش از مناطق اشغالی شده‌اند. احزاب و سازمان‌های روژاوا همچنین خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر گروه‌ههای تبهکار در سوریه شده‌اند.

احزاب و سازمان‌های روژاوا گفتوگو و توافق مجلس سوریه دمکراتیک با حزب اراده خلق در مسکو را مثبت ارزیابی نموده و ضمن ابراز حمایت از گفتوگوهای کورد-کورد خواستار تقویت جایگاه خودمدیریتی و دستیابی به حل بحران‌های سوریه شده‌اند.

در بیانیه مشترک سازمان‌ها و احزاب روژاوا مواضع رژیم سوریه در مورد امور آموزش و پرورش بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است، زمانیکه رژیم سوریه مردم منطقه را به تبهکاران داعش سپرده بود خودمدیریتی دمکراتیک در حال تهیه وسایل آموزش برای تدریس به زبان‌های مادری (عربی- کوردی و سریانی) در منطقه بود و از حقوق تمامی طیف‌های جامعه دفاع می‌کرد.

بیانیه تمامی نیروها، جریان‌های سیاسی و خلق‌های آزادیخواه را فراخوانده است تا در برابر جنایت‌های رژیم ترکیه در خاورمیانه و اشغال خاک کشورهای همسایه و حمایت از گروه‌های تروریستی به مقاومت خلق کورد بپیوندند و در کارزار «حصر، فاشیسم، اشغالگری کافیست؛ زمان آزادی فرا رسیده است» جای گیرند.