به هلاکت رسیدن ۵ تبهکار رژیم ترکیه در پاتک مبارزان ق.س.د

در گری‌ سپی یک حمله‌ی تبهکاران دولت ترکیه دفع شد و ۵ تبهکار کشته شدند

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش به یک روستای گری سپی حمله کردند که حمله‌ی آنها توسط مبارزان در هم شکست و در نتجه ۵ تبهکار تروریست کشته شدند.

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش به روستای بلونا در منطقه‌ی گری سپی در مسیر راه M4 حمله کردند و مبارزان ق.س.د و ی.پ.ژ نیز پاسخ حمله‌ی اشغالگران را دادند. در نتیجه‌ی این درگیری و برخورد یک فرمانده ی تبهکاران با تام علی ادلبی و ۴ تبهکار دیگر کشته شدند.

عصر دیروز روستاهای هوشان، قیزالی، کورحسن و سلیپ در عین عیسا که بر روی راه بین‌المللی M4 قرار دارند به طور مداوم برای یک مدت طولانی بمباران شدند.