حمله توپخانه‌ای ارتش متجاوز ترکیه به گری سپی

ارتش اشغالگر ترکیه روستای اودکوی از توابع گری سپی اشغالی را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

بنابر گزارش‌های دریافت شده، ارتش اشغالگر ترکیه روستای اودکوی از توابع گری سپی اشغالی را که محل زندگی غیرنظامیان می‌باشد هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده است.

حملات توپخانه‌ای ارتش متجاوز ترکیه ساعت ١٠:٣٠ به وقت محلی آغاز شد.

جزئیات بیشتری در مورد زیان‌های جانی و مالی این حملات در دست نیست.