دولت ترکیه پس از زیتون عفرین و گندم گرسپی اکنون محصول جو سریکانی را می‌دزدد

رژیم ترکیه با اشغال مناطق عفرین، گرسپی و سریکانی روژاوای کوردستان محصولات کشاورزی مردم را می‌دزدد، دولت ترکیه اول زیتون‌های عفرین را دزدید، سپس گندم گری‌سپی و امروز هم نوبت محصول جو سریکانی است به ترکیه روانه شود.

دولت ترکیه روز ٩ اکتبر ٢٠١٩ همراه با تبهکاران خود که فراری‌های داعش و اعضای القاعده سوریه هستند به شهر سریکانی در شمال سوریه حمله‌ور شد و آنرا اشغال کرد. ترکیه اکنون در حال دزدیدن محصول جو سریکانی است. با توافقی که با مزدورانش در سریکانی بسته‌ است ۵۴ تن را به ترکیه منتقل می‌کند.

جو سریکانی به کجا می‌رود

گماشته رژیم اشغالگر ترکیه بر استانداری شرنخ انتقال جو سریکانی به ترکیه را تأیید کرده و می‌گوید برای نخستین بار ۵۴ تن سریکانی با خودروهای محلی به ترکیه وارد شده است. در مورد قیمت آن هم چیزی به بیرون درز نکرده است و معلوم نیست این محصول به چه کسی تحویل داده می‌شود و مقصد نهایی آن کجاست.

ترکیه زیتون و گندم‌های روژاوا را هم دزدید

پیش از این زیتون عفرین از سوی دولت ترکیه دزدیده شد و سپس گندم گرسپی. به دلیل کمبود گندم در گرسپی طی ماه‌های گذشته در این منطقه اشغال شده بحران نان روی داد و نرخ نان بشدت افزایش یافت.

ساکنان منطقه علیه گروهک‌های مزدور ترکیه و ارتش ترک تظاهرات کردند و به پایگا‌ه‌های آنان حمله کردند. زیتون‌های عفرین هم با مارک‌های تُرکی در كشورهای اروپایی به فروش رسیده بود.