رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه: زبان اسد به منافع دولت ترک خدمت می‌کند!

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعتراض شدید خود را به بشار اسد رئیس جمهوری دولت سوریه مبنی بر انکار مسئله کورد و عدم شلیک حتی یک گلوله به سوی دولت ترک نشان داد.

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با انتشار بیانیه‌ای کتبی اظهارات رئیس رژیم سوریه، بشار الاسد را در رابطه با مسئله خلق کورد در سوریه پاسخ داد.

 متن بیانیه به این شرح است:

"با آغاز دهمین سال از تنش‌های سوریه و فقدان امکاناتی برای دست‌یابی به راه‌حل، سوریه گام به عرصه اختلافات بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شد. رژیم سوریه با تصلب از مسئولیت پذیری فرار کرده و تاکید خود بر دست‌یابی به راه‌حل را از منظری تنگ پیگیری می‌کند، گویا که هیچ تغییری روی نداده است و این نگرش بزرگترین بخش این تنش‌ها و مشکلات را نشان می‌دهد. رئیس رژیم سوریه در صحنه ظاهر می‌شود و با همان منطقی که باعث این تنش‌ها شده است سخن می‌گوید، این منطق، منطق دور افتاده از واقعیات است.

برخورد وی با چنین زبانی و اشاره به مسئله تاریخی کورد در سوریه به این شیوه در راستای منافع سیاستهای ترکیه و تمجید از ترکیه‌ای است که حاکمیت سوریه را نقض کرده است؛ مگر دولت سوریه اشاره نمی‌کند که به هیچ اجازه نقض حاکمیت خاک سوریه را نمی‌دهد؟

اظهار نظرهایی از این دست تلاش‌ها برای دست‌یابی به راه‌حل را محدود کرده و نشان می‌دهد که  رژیم در رابطه با موضوع دیالوگ و گشایش راه حل دمکراتیک در سوریه جدی نیست؛ زیرا مسئله کورد بخش مهمی از راه حل عمومی برای سوریه بوده و حل مسئله کورد پیشرفتی واقعی در خط سیر سوریه را ایجاد می‌کند.

در رابطه با امکان تجزیه و دیگر فرصت‌های مشابه، لازم است که رژیم به گذشته نزدیک خود نظر انداخته و به خاطر بیاورد که مناطق شمال-شرق سوریه تا کنون با تکثر و اتحاد خود در مسیر دفاع، مقاومت ۵٨ روزه عفرین علیه دشمن تورانی ترک، همچنین مقاومت «سریکانی» و «گری سپی»، مقاومت و مبارزه علیه داعش، صرفا بدین منظور که سوریه به یکی از ولایتهای ترکی و مرکز خلافتی تبدیل نشود که رژیم سوریه در مقابل آن سکوت پیشه کرده بود را انجام داده است و گویا به رویدادهایی که در سوریه روی می‌دهند را خارج از چارچوب سوریه می‌بیند.

ما لازم نمی‌بینیم که دلایلی را برای مقاومت و مبارزه عناصر تشکیل دهنده شمال-شرق سوریه برشماریم، اما موفقیتهای رژیم سوریه از روز اول آغاز تنش‌ها را تا کنون مورد پرسش قرار می‌دهیم.

ما به عنوان رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه تاکید می‌کنیم که منطق رژیم بسط منطق سال‌های گذشته بوده و در این راه هیچ تغییر مبتنی بر راه‌حل را مد نظر قرار نداده و اصرار بر مسدود کردن این موضوع به این شیوه، در راستای امکان‌های دست‌یابی به راه‌حل نیست. همزمان، به تعویق انداختن یا نادیده گرفتن رویدادهایی که در منطقه از سوی گروه‌های تروریست و دولت ترک روی می‌دهند نشان از نگاه این رژیم به این مناطق مانند بخشی از مناطق ترکیه است.

بهترین مسئله این است که رژیم تغییرات اساسی و راه‌حل دمکراتیک را به عنوان موفقترین راه ملاحظه کرده و گشایشی را نسبت به تغییراتی که در سوریه روی داده‌اند، داشته باشد. همچنین به مسئله کورد بنگرد که چگونه بخشی مهم از راه‌حل میهنی سوریه  بوده و براین نکته واقف باشد که  پروژه خودمدیریتی پروژه‌ای میهنی-سوریه‌ای بوده و به حاکمیت سوریه به عنوان کشور آسیبی وارد نمی‌کند. همزمان پروژه ملت دمکراتیک و برادری خلق‌ها با حراست و حفاظت از تکثر در شمال-شرق سوریه موفقیت خود را در عمل نیز به اثبات رسانده است. هدف قرار دادن این منطق به هر نحو ممکن، تلاشی است برای از میان برداشتن دستاوردهای سوریه و در راستای خدمت به منافع افراد و طرف‌هایی قرار می‌گیرد که در سوریه خواهان ایجاد اختلاف بین عناصر تشکیل دهنده آن و تجزیه خاک سوریه می‌باشند."