٣ داعشی زن در حین فرار دستگیر شدند

نقشه‌ی ٣ داعشی زن که در تلاش بودند خود را کارمند کمک‌های بشردوستانه نشان داده و فرار کنند لو رفت و هر سه دستگیر شدند.

٣ داعشی زن در حال فرار با خودروی یک سازمان خیریه در کمپ هوله بازداشت شدند.

این سه زن درصدد بودند با استفاده از یک تانکر آب که توسط سازمان‌های خیریه به کمپ منتقل می‌شود فرار کنند. هرسه زن اعتراف کرده‌اند که دولت ترکیه نقشه فرار آنان را کشیده و هزینه فرار آنها را نیز تأمین کرده است.

روز گذشته نیز دو زن داعشی اهل ازبکستان و چچن در تلاش بودند با تانکر حامل آب از کمپ هوله بگریزند اما از سوی نیروهای آسایش دستگیر شدند.