پاسخ دندان‌شکن مبارزان شورای نظامی منبج و باب به تبهکاران رژیم ترکیه

مبارزان شورای نظامی منبج و باب حمله تبهکاران وابسته به رژیم اشغالگر ترک را در هم شکستند و ضربات سهمگینی را آنان وارد کردند.

تبهکاران سپر فرات که وابسته به رژیم اشغالگر ترک هستند با اسلحه سنگین به روستای اریمای در دامنه کوه کورهیوک حمله کردند.

مبارزان شورای نظامی باب در چارچوب حق دفاع مشروع به حملات تبهکاران پاسخ داده و ضربات سنگینی را بر آنان وارد کردند. همچنین گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های جسته گریخته مبارزان علیه مزدوران ترکیه است.

از سوی دیگر تروریست‌های وابسته به آنکارا با اسلحه‌ی سنگین به روستای توخای در منبج حمله کردند. در حملات ترکیه حداقل دو سرباز ارتش سوریه توسط تک‌تیراندازان تبهکار وابسته به دولت ترکیه کشته شدند.

همچنین تبهکاران به سنگرهای ارتش سوریه در اطراف روستای سیاده از توابع منبج حمله کردند. مبارزان شورای نظامی منبج در پاسخ به حملات تبهکاران، عملیاتی را در منطقه آغاز کردند، تروریست‌های رژیم ترکیه پا به فرار گذاشتند.