کشف انبار بزرگ داعش در دیرالزور از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک

در دومین روز عملیات نیروهای ق.س.د علیه هسته‌های مخفی گروه تبهکار داعش در اقلیم دیرالزور یک عضو این گروه بازداشت شد. همچنین یک انبار بزرگ داعش کشف و ضبط شد.

دومین مرحله عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) علیه هسته‌های مخفی داعش در اقلیم دیرالزور ادامه دارد.

مبارزان ق.س.د روز گذشته در دومین روز این عملیات در نزدیکی شهرک شحیل در شرق دیرالزور یک انبار بزرگ تبهکاران را کشف کردند.

در این انبار ٢ هزار گلوله خمپاره، ٢٠ مین، اسلحه کلاشینکف و گلوله‌های آن و ۶ دستگاه تلفن ضبط شدند.

مبارزان همچنین یک مزدور داعش را بازداشت کردند.

به گفته‌ی فرمانده‌های ق.س.د گمان می‌رود که فرد بازداشت شده از سرکرده‌های داعش باشد.