کوین متسو: دولت ترک حقوق ساکنان شمال-شرق سوریه را نقض می‌کند

کوین متسو ریاست کمیته مبارزه با ترور در پارلمان بلژیک اظهار داشت که دولت ترک حقوق ساکنان شمال-شرق سوریه را نقض کرده و در این باره تاکید کرد که نباید جامعه بین‌المللی یکی از طرفین را نادیده گرفته و وجود و حقوق آنان را به رسمیت نشناسد.

کوین متسو ریاست کمیته مبارزه با ترور در پارلمان بلژیک که دو هفته گذشته همراه هیاتی بلژیکی متشکل از نمایندگان پارلمان و نمایندگان سازمانهای مدنی به روژآوای کوردستان سفر کرده بود در رابطه با سفر خود با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

کوین متسو  در رابطه با نقاطی که دلیل حملات ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن در شمال-شرق سوریه ویران و تخریب شده‌اند اظهار داشت که لازم است جامعه بین‌المللی مرزی برای تجاوزکاری‌ها و تهدیدات دولت ترک بکشد.

کوین متسو در ادامه سخنان خود اظهار داشت که نخست لازم است در سطح بین‌المللی به اقدامات ناپذیرفتنی دولت ترک اعتراض شود، من این مسئله را در گزارش خودم بازتاب داده و به حکومت ارائه می‌دهم. زیرا اقدامات دولت ترک دیگر مایه تحمل نبوده و نباید مجددا نادیده گرفته شود. اقدامات دولت ترک غیر قابل قبول هستند که ما در جریان دو روز این موارد را مشاهده کردیم.

متسو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است که اروپا اعتراف کند که دولت ترک به اقدامات نادرست دست زده و اروپا در این رابطه سکوت نمی‌کند. در این خصوص متسو اظهار داشت: ما نمی‌توانیم چشم خود را بر نقض حقوق بشر و حاکمیت منطقه از سوی دولت ترک ببندیم. وی در ادامه سخنان خود حمایت‌های خود را از خلق‌های شمال-شرق سوریه و خصوصا خلق کورد نشان داده و تایید نمود که لازم است در مقابله با خطرهای موجود به حمایتهای منطقه‌ای از روژآوا پرداخته شود. وی گفت: من از ملیت فلامنی هستم و از همین جا مراتب دوستی خود را به کوردها اعلام می‌کنم. خودمدیریتی شمال-شرق سوریه باید سریعا به حفظ هویت و ارزش‌های خلق در این منطقه پرداخته و از طرف دیگر نیز این منطقه نیازمند حمایت برای مبارزه با ترور است.

متسو در سخنان خود از ایالات متحده امریکا نیز خواست که لازم است به ترکیه فشار وارد کند تا به مرزها و حاکمیت کشورهای همسایه احترام بگذارد. همچنین از جامعه بین‌المللی نیز درخواست نمود که موارد فراوان نقض حقوق بشر دولت ترک در شمال-شرق سوریه را نادیده نگیرد. وی در این باره گفت: از قهرمانی کوردها اطلاع دارم، اما کورد نیازمند حمایت و کمک است.

کوین متسو در خاتمه اظهارات خود با اشاره به لزوم بازگشت آوارگان به مناطق خود و با حمایت مجامع‌ بین‌المللی گفت: از کمپ آوارگان واشوکانی بازدید کردم، در این کمپ بیش از ١٢ هزار نفر آواره کورد و عرب وجود دارند که آواره شده‌اند. این آوارگان فقط خواستار بازگشت به خانه‌های خود هستند، و این درخواست نیز مشروع است.