خانواده گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان با تجمع در مرز روژاوا- جنوب خط خیانت را محکوم کردند

اعضای خانواده گریلاهای اهل روژاوای کوردستان با برگزاری تجمعی اعتراضی در مرز روژاوا حملات پ.د.ک به نیروی گریلا را محکوم کردند.

حمله نظامیان پ.د.ک به گریلاهای ه.پ.گ با واکنش‌های گسترده‌ای در کوردستان و خارج از میهن روبرو شده است. اعضای خانواده گریلاهای اهل روژاوا با گردهمایی در مرز سمالکا حملات پ.د.ک را محکوم کردند.

خانواده گریلاهای روژاوایی با حضور در مرز سمالکا پارچه‌ نوشته‌هایی را در دست داشتند که شعار "مرگ بر خیانت" و "خیانت را متوقف کنید" نوشته شده بود. آنان همچنین تصاویری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را به همراه داشتند و شعار "زنده باد مقاومت گریلا" و "مرگ بر خیانتکاران" را سر دادند.

"ما تا آخر در کنار نیروهای گریلا قرار داریم"

خجی عبدالله یکی از مادران گریلای اهل روژاوا طی سخنانی به تلاش‌های پ.د.ک برای کشتن کوردها اشاره کرده و افزود:"به گریلا حمله می‌کنند و می‌خواهند این کار را هم با دست کوردها انجام دهند. ما برای رسواکردن این سیاست به اینجا آمده‌ایم. آنانی که در مقابل مقاومت نیروهای گریلا می‌ایستند خیانت بزرگی را قبال خلق کورد مرتکب می‌شوند. ما تا آخر در کنار نیروهای گریلا قرار داریم."

خلمه حسین یکی دیگری از مادران گریلای اهل عفرین گفت:"بچه‌های ما برای کوردستان مبارزه می‌کنند. آنانکه چشم دیدن این مبارزه را ندارند در تلاش ایجاد جنگ کوردکشی از سوی خود کوردها هستند. آحاد جامعه کورد باید نسبت به این سیاست کثیف هشیار باشد."