المحباش: لازم است روسیه و آمریکا وظایف و مسئولیتهای خود را در مقابل حملات ترکیه انجام دهند

عبدالحمید المحباش ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعلام کرد که ساکنان شمال-شرق سوریه به هر نحو ممکن علیه اشغالگری مقاومت کرده و در ضمن سکوت نیروهای آمریکا و روسیه را نیز در قبال این حملات محکوم نمود.

دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن حملات خود را به مناطق عین عیسی افزایش داده‌اند، در مقابل این حملات، جامعه بین‌المللی و دولت‌های ناظر اتش‌بس نیز سکوت کرده‌اند. در این رابطه ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی دمکراتیک مناطق شمال-شرق سوریه، عبدالحمید المحباش در رابطه با نقش نیروهای تضمین کننده و ناظر آتش‌بس با خبرگزاری هاوار گفتگو کرده و موضع نیروهای روسیه و امریکا را مورد انتقاد قرار داده و این حملات را محکوم نمود.

کنترل شاهراه  4M از جمله طرح‌های ترکیه است

عبدالحمید المحباش ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق اعلام کرد، دولت ترک اخیرا حملات خود را  به عین عیسی افزایش داده است و تلاش می‌کند که مناطق دیگری را به اشغال درآورد. وی در این باره اظهار داشت: دولت ترک تلاش می‌کند که از خلا موجود در دوران گذار دولت امریکا بهره‌برداری کرده و در این فاصله زمانی تا کنترل دولت آمریکا از سوی بایدن این مناطق را به اشغال درآورد. این فاصله زمانی برای ترکیه بسیار مهم بوده و تلاش‌های این کشور برای کنترل 4M در این راستا قابل بازخوانی است.

عبدالحمید المحباش ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق با اشاره به اهمیت منطقه عین عیسی در ادامه افزود: برای خودمدیریتی شمال-شرق سوریه عین عیسی نقطه‌ای بسیار مهم به شمار می‌رود. ارتش اشغالگر ترک در روزهای گذشته حملات خود را به این منطقه افزایش داده است. این حملات نشان می‌دهند که اشغالگران تلاش می‌کنند تا شاهراه بین‌المللی 4M را کنترل کنند، زیرا این مسیر برای سوریه در مجموع و برای مناطق خودمدیریتی مسیری مهم به شمار میهرود. به همین دلیل ارتش ترک و تبهکاران وابسته به آن با تمامی سلاح‌های ممکن، حملات خود را به عین عیسی افزایش داده‌اند تا بتوانند در این مناطق پیشروی کرده و برنامه‌های اشغالگرانه خود را در کل منطقه به پیش برند.

ارتش ترک دست به جنایات جنگی می‌زند

عبدالحمید المحباش ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت، آنچه که تا کنون در عین عیسی روی داده است واقعیتی تلخ و بسیار مخرب است که علیه خلق شمال-شرق سوریه و خصوصا خلقمان در عین عیسی در جریان است. عبدالحمید المحباش در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که ترکیه پیمان اتش‌بس را نقض کرده و لازم است که جامعه بین‌المللی و دولت‌های ناظر بر آتش بس، خصوصا روسیه و آمریکا وظیفه خود را در رابطه با حفظ آتش‌بس اجرا کنند و علیه حمله به عین عیسی موضعگیری کنند.

عبدالحمید المحباش ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه همچنین اعلام کرد که رزمندگان نیروهای سوریه دمکراتیک حملات روی داده به عین عیسی را درهم شکسته اجازه نداده‌اند که حتی یک وجب از خاک این مناطق به اشغال این نیروها درآید، برای این نیروها، برای این خلق سوریه و خودمدیریتی حمله به تمامی این مناطق خط قرمز بوده و اجازه نمی‌دهند که این مناطق به اشغال درآید.

عبدالحمید المحباش ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در خاتمه اظهار داشت: این آرمان، آرمانی برای تحقق عدالت است، کسانی که به آرمان خود باور دارند، برای تحقق آرمان‌های خود هزینه نیز می‌دهند، چه در عین عیسی باشد چه در مناطق دیگر سوریه.