خودمدیریتی شمال و شرق سوریه: میراث مقاومت ضامن پیروزی است

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که میراث مقاومت عفرین کلید پیروزی است و به سکوت بین‌المللی در قبال جنایت‌های ضدبشری رژیم ترکیه اعتراض کرد.

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به مناسبت سومین سالگرد آغاز حمله اشغالگرانه رژیم ترک به عفرین بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"در سومین سالگرد اشغال عفرین، نقض معیارهای اخلاقی و قانونی و همچنین پافشاری بر ترویج افکار تروریستی در عفرین ادامه دارند. نیروهای تروریسیتی که به دولت ترک متکی هستند عفرین را اشغال کردند. دولت ترک سیاست‌های خود را بر تمامی خلق‌های سوریه تحمیل می‌کند و تلاش دارد تا منافع خلق‌های سوریه و آینده آنها را صرف تحقق اهداف خود کند.

اشغال عفرین، سریکانی و گری سپی و گسترش اشغالگری نامه‌ای سرگشاده و واضح است که نیات دولت ترک و خصومت آن با پروژه دمکراتیک خلق‌های شمال و شرق سوریه را نشان می‌دهد. این پروژه اساس چاره‌یابی بحران سوریه است.

اعمال ضدبشری و غیراخلاقی دایمی در مناطق اشغالی مذکور و تغییر هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این مناطق و تداوم همان سیاست در مناطق تحت اشغال دولت ترک مانع بزرگی بر سر راه آرامش و چاره‌یابی مسائل سوریه است و با تمامی معیارهای امنیت و چاره‌یابی بحران سوریه در تضاد است.

خودمیریتی شمال و شرق سوریه در شرایطی یاد و خاطره مقاومت عفرین و شهیدان فدایی آنرا که ۵٨ روز در برابر دولت ترک مقاومت کردند گرامی می‌دارد که این مقاومت وارد صفحات تاریخ نوین خلقمان شده است، ما اذعان داریم که تداوم اشغالگری ترک در عفرین تمامی خاک سوریه را بدون تمایز به مخاطره می‌اندازد. ما درخواست می‌کنیم که تمامی سوری‌ها در این زمینه مواضع خود را آشکار کنند. فعالیت تمامی نیروهای میهنی سوریه برای دفاع از سوریه و آینده دمکراتیک آن در برابر دولت ترکیه، مزدوران آن و اعمال ضدخلقی و ضدمیهنی آن واجد اهمیت است.

ما جامعه بین‌الملی را فرامی‌خوانیم تا در مورد اعمال دولت ترک در مناطق اشغالی مواضع مؤثری را اتخاذ کنند و سکوت بین‌المللی در این مورد را مورد انتقاد قرار می‌دهیم. ما از سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را فرامی‌خوانیم تا در مورد اقدامات [اشغالگران] در عفرین و مناطق دیگر اشغالی مواضع جدی را نشان دهند.

سکوت در قبال اشغال عفرین زمینه تجاوز ترکیه به سوریه، منطقه و تمامی جهان را فراهم کرد و مناطقی که دولت ترک به انان دست‌درازی کرده است امروز کانون‌های جنگ و آشوب هستند.

ما همچنین توافق‌های برخی طرف‌ها با دولت ترک را که بر اساس هزینه مردم سوریه انجام گرفته‌اند محکوم می‌کنیم و نسبت به عواقب آنان هشدار می‌دهیم. نتایج این توافق‌ها در  اعمال دولت ترکیه علیه خلق‌های سوریه پس از اشغال عفرین قابل مشاهده می‌باشند و تکرار آنچه در عفرین روی داد تهدیدی برای همه خواهد بود و منافع هیچ کسی را تأمین نخواهد کرد، از جمله کسانی که با دولت ترک همدست شده‌اند و به رژیم ترکیه تکیه کرده‌اند بجز شکست دستاورد دیگری نخواهند داشت.

 ما به خلقمان که از عفرین و بخش‌های آن مجبور به آوارگی شده‌اند درود می‌فرستیم. ما مقاومت آنان تاریخی آنان را علیه اشغالگران پاس می‌داریم. اعلام می‌کنیم که اگر عفرین آزاد نشود سوریه روی آرامش و امنیت را به خود نخواهد دید و پروژه دمکراتیک ما به کمال موفقیت دست نمی‌یابد.

رهایی عفرین و مناطق اشغالی دیگر وظیفه اساسی و اولویت فعالیت‌های ما خواهند بود. ما با حمایت از خلقمان و پافشاری وی بر پیروزی اهدافمان را محقق می‌کنیم.

صیانت از میراث مقاومت عفرین و تمامی مناطق دیگرمان یگانه راه سربلندی است. ما با تمامی نیرو و امکانات خود این مسیر را ادامه می‌دهیم."