الهام احمد: پرچم مبارزه سده بیست و یک در دست زنان قرار دارد

الهام احمد در رابطه با نتایج مبارزه و مقاومت زنان منطقه که ادامه دارد اظهار داشت: زنان پرچم  مبارزه را در دست گرفته‌اند. در عرصه سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی زنان انقلابی را رقم زده‌اند و در مقابل تفکراتی که به تهدید و ارعاب زنان دست می‌زنند، مبارزه می‌کنند.

از سال ۱۹۷۷ به بعد هر سال در سطح جهان روز جهانی زن گرامی داشته می‌شود. مدت ۱۰ سال است که در مناطق شمال-شرق سوریه نیز زنان روز ۸ مارس را گرامی می‌دارند. زنان این منطقه برای نشان دادن جایگاه منطقه و گام‌های برداشته شده از سوی این سیستم در حال مبارزه و تلاش هستند. در مقابل ذهنیت هزاران ساله، از آرمان‌ها و اندیشه خود دست نکشیده و امتیاز نداده‌اند. در کنگره، در نشست و کنفرانس‌ها به نمایندگی از شمال-شرق سوریه زنان همواره در صفوف اول حضور داشته‌اند.

۸ مارس از جمله روزهای نمادین مبارزه زنان به شمار می‌رود که برای دست‌یابی زنان به حقوق خود با شعار نان و گل آغاز شد. مبارزه زنان برای تایید حقوق و به رسمیت شناختن جایگاه زنان در سطح مناطق شمال-شرق سوریه نیز آغاز شده است. در این رابطه الهام احمد ریاست هیات مدیره مجلس سوریه دمکراتیک با خبرگزاری هاوار گفتگویی انجام داده است. الهام احمد در این گفتگو اظهار داشت که در سطح جهانی شاهد گسترش موجی بلند از آگاهی و مبارزات زنان هستیم پیروزی زنان در شمال-شرق سوریه به پیروزی زنان در سوریه، خاورمیانه و تمامی جهان ختم می‌شود.

یک روز برای زنان کافی نیست الهام احمد در ابتدای گفتگوی خود ابتدا رابطه با ۸ مارس را به تمامی زنان جهان تبریک گفته و در رابطه با اهمیت این روز گفت: در تاریخ زنان ۸ مارس روزی مهم ارزیابی می‌شود. این روز در نتیجه رنج و مبارزات زنان حاصل آمده است. اما این روز به تنهایی نشان دهنده تمامی ابعاد مبارزات زنان نبست، زیرا حاکمیتهای مردسالار بسیار سرکوبگر و متصلب هستند. این مسئله به شیوه‌ای مستقیم بر تمامی ابعاد جامعه، ذهنیت و روانشناسی جامعه تاثیر می‌گذارد. به منظور از میان برداشتن شراط ناگوار زنان، لازم است سطح مبارزات بیش از پیش گسترش یافته و این مبارزات آگاهانه و سازماندهی شوند.

هر روز ۸ مارس است

الهام احمد در بخش دیگری از گفتگوی خود با هاوارنیوز اظهار داشت: در سده بیست و یک که به عنوان قرن زنان معرف شده است و همراه با گسترش امواج مبارزاتی زنان است گفت: زنان درهای بزرگی را گشوده‌اند و تلاش می‌کنند تا وضعیت موجود را دگرگون کنند. همچنین برای کسب حقوق و برابری خود تلاش می‌کنند تا عدالت را بر پا دارند. در این چارچوب در نتیجه تغییرات و دگرگونی‌های حاصل شده است که ۸ مارس اهمیت پیدا می‌کند. فرصت‌ها و امکاناتی که برای زنان ایجاد شده‌اند معنا یافته و لزوم پایداری این دستاوردها روز بروز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای حفظ این دستاوردها باید هر روز ۸ مارس باشد.

مبارزه زنان شمال-شرق سوریه در مقابل سه ذهنیت

الهام احمد مبارزه زنان شمال-شرق سوریه در مقابل ذهنیت رایج و غالب را ارزیابی کرده و اعلام کرد: زنان شمال-شرق سوریه در مقابل سه ذهنیت مبارزه کرده‌اند: نخست ذهنیت حاکم رژیم بعث که سالیان درازی است بر سوریه فرمانروایی کرده است. دوم؛ ذهنیت داعشی که در سال‌های اخیر به عنوان لکه‌ای سیاه ظاهر شده و در تاریخ زنان دوره‌ای بسیار تاریک را رقم زده است. زنان در مقابل این ذهنیت نیز مبارزه‌ای بسیار بزرگ را به پیش بردند. سوم، ذهنیت مردسالارانه جامعه است. زنان شمال-شرق سوریه در مقابل این ذهنیت نیز مبارزه کرده‌اند.

الهام احمد ریاست هیات مجلس سوریه دمکراتیک در بخش دیگری از گفتگو خود با هاوار نیوز گفت: طی سال‌های انقلاب زنان منطقه قالبی را که بر آنها تحمیل شده بود در هم شکسته و در مقابل ذهنیت حاکم مبارزه‌ای را شکل داده و وارد حوزه‌هایی مانند حوزه‌های نظامی و سیاسی شدند که تا پیش از آن به آن وارد نشده بودند.

پرچم مبارزه در دست زنان قرار گرفته است

الهام احمد در رابطه با نتایج مقاومت و مبارزه زنان در منطقه که همچنان نیز ادامه دارد گفت: زنان پرچم مبارزه را در دست گرفته‌اند. امروزه در رابطه با این مهم کتاب‌ها نوشته می‌شوند، فیلمهای بسیاری تولید می‌شوند... زنان جهان زمانیکه از جنبش زنان سخن می‌گویند، زنان شمال-شرق سوریه را به عنوان مثال در نظر می‌گیرند. مسائلی را که زنان دیگر در حوزه فکری به ان می‌پردازند در عرصه عملی اجرا کرده‌اند. در سطح جهانی این زنان نمونه هستند. در مقابل وحشیگری داعش و حاکمیت، زنان این منطقه مبارزه‌ای بزرگ را به پیش بردند و با این اقدام خود تمامی جهان را ناگزی به اعتراف به وجود آنان کردند.

پیروزی ذهنیت را تغییر می‌دهد

الهام احمد همچنین افزود که مبارزه در حوزه دیپلماسی نشان می‌دهد که این مبارزه بسیار دشوار و سخت است. با دولت‌هایی که هزاران سال قدمت دارند، ما در مسیری گام برداشته‌ایم که هم آنها را ناچار می‌کنیم ما را به رسمیت بشناسند، هم با ما  دیدار داشته باشند و هم پیوندهای دیپلماتیک را با ما برقرار کنند. سیستم سیاست و دیپلماسی در دست مردان قرار دارد. در مقابل چنین سیستمی زنان نمی‌توانند به آسانی دیپلماسی، مبارزه و واقعیت خود را نشان دهند. با سیستمی که بر اساس ذهنیت مردسالار استوار است رابطه برقرار کرده و واقعیت خود را بر کسی نشانده و این مسئله نیازمند سازماندهی قدرتمند و رنج های فراوان است.

منافع جهانی و سیستم دولتی ایجاب می‌کند که پذیرش خواست‌ها و مطالبات زنان با مانع مواجه شود. در مقابل این ذهنیت زنان منطقه ما نقشی مهم را ایفا کرده و در آینده نیز این نقش را همچنان ایفا می‌کنند. دشوار است، اما پیروزی ذهنیت را تغییر می‌دهد.

الهام احمد در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های مشترک زنان جهان اشاره کرده و اظهار داشت که سیستم سرمایه‌داری سازمانهای مخالف را نیز در خود استحاله کرده و اجازه نمی‌دهد که این سازمان‌ها حضور خود را به عنوان یک سازمان مخالف ادامه دهند. الهام احمد در ادامه افزود: در این رابطه زنان شمال-شرق سوریه وظیفه بزرگی را بر دوش داشته و باید مسئولیت زنان دیگر جهان را نیز بر گردن بگیرند. در صورتیکه ما بتوانیم این واقعیت را نشان دهیم و اگر بتوانیم بر این مبنا مبارزه‌ای مشترک برای دمکراتیزه کردن جامعه را به پیش ببریم می‌توانیم بگوییم که وظایفمان را انجام داده‌ایم.

مبارزه به تمامی زنان تعلق دارد

الهام احمد ریاست هیات رهبری مجلس سوریه دمکراتیک ضمن اشاره به سازماندهی زنان در مقابل مردسالاری، حملات داعش و تهدیدهای دولت سوریه اعلام نمود که زنان سیستمی مبتنی بر برابری را تاسیس کرده‌اند، قوانین خود را نگاشته و در مدت زمانی کوتاه در تمامی حوزه‌های زندگی مشارکت کرده‌اند.

الهام احمد این تحول را به عنوان یک انقلاب عمیق مورد ارزیابی قرار داده و گفت: این انقلاب در نتیجه زحمات شهدا به بار نشسته و به دستاوردهای کنونی ختم شده است. در مقابل تهدیدهای بیشمار، مقاومت واقعیتی بسیار مهم است. باید این مسئله مهم را دیده و آن را همچنان گسترش داد. نقش زنان در تداوم سیستم خودمدیریتی و پروژه برادری خلق‌ها بسیار چشمگیر است. این زنان هستند که می‌توانند مبارزه‌ای مشترک را به پیش برده و فرهنگ‌های نزدیک به هم را در جریان پروژه‌های مشترک را خلق کنند. حضور زنان در دست‌یابی به صلح و دمکراتیک کردن جامعه، در مبارزه و موضعگیری بسیار مهم است. مبارزه در این جا در وهله نخست به مبارزه زنان سوریه، زنان خاورمیانه و سپس زنان تمامی جهان منتهی می‌شود. رهسپاری به سوی صلح جهانی و دمکراسی از وظایف زنان است.