انتقادات شورای میهنی کورد سوریه مبنی بر ایجاد ممانعت در گفتگوها واقعیت ندارد

صالح گدو دبیر کل حزب چپ دمکراتیک کورد در سوریه و عضو احزاب اتحادیه میهنی کورد اعلام نمود که موانعی را که شورای میهنی کورد ایجاد می‌کند، بهانه بوده و این امر پیشبرد دیالوگ‌ها را دشوار کرده است.

مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا  NRLS روز شنبه گذشته در شهر قامشلو در شمال-شرق سوریه نشست کارگروه خود را در رابطه با اختلافات کوردی-کوردی برگزار کرد. سیاستمداران، روشنفکران و حقوقدانان کورد و نهادهای اجتماعی-مدنی در این نشست شرکت کرده و در رابطه با این اختلافات گفتگو کرده و وضعیت و مسائل کورد و کوردستان را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر اساس این گفتگوها پیگیری نگرشی کوردی میهنی را مورد تاکید قرار دادند.

صالح گدو دبیر کل حزب چپ دمکراتیک کورد در سوریه و عضو احزاب اتحادیه میهنی کورد PYNK در رابطه با موانع موجود در روژاوا  اعلام نمود که این شورای میهنی کورد سوریه است که باید دلیل تعویق و تاخیر مرحله سوم دیالوگهای کوردی-کوردی را بیان کند، زیرا مواضع ضعیف و واکنشهای نامناسبی را نسبت به دیالوگها اتخاذ کرده و  موانعی را که شورای میهنی کورد ایجاد کرده است، بهانه‌ای بیش نبوده و در نتیجه این موضع پیشبرد دیالوگها را دشوار کرده است.

صالح گدو تاسف خود را در رابطه با موضعگیری شورای میهنی کورد سوریه نشان داده و اظهار داشت: متاسفانه اخیرا شورای میهنی کورد سوریه در مقابل دیالوگهای کوردی-کوردی موانع بسیاری را ایجاد کرده است، یکی از این بهانه‌ها نیز موضوع آتش‌سوزی دفتر برخی از احزاب از سوی افراد ناشناس است، دیگری ادعای تبلیغات رسانه‌ای علیه آنهاست. به نظر من مواضع آنها در این باره درست نیستند، ممانعت از تداوم دیالوگها مسئولیت میهن‌دوستانه بزرگی را متوجه آنها می‌کند، زیرا دیالوگها صرفا برای اتحاد جنبش سیاسی کورد انجام می‌شوند.

فرمانده مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در چارچوب ابتکار عملی در اواخر سال ٢٠١٩ آغاز این روند را پیشنهاد کرده بود، از طرف دیگر از ابتدای ماه جاری زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری دور سوم دیالوگها بین  PYNK و ENKS در حال انجام بود. به همین دلیل لازم بود که دور سوم این گفتگوها در هفته دوم فوریه برگزار شوند، اما تا کنون این گفتگوها برگزار نشده‌اند و جامعه کوردی خواهان برگزاری این دیالوگها در اسرع وقت است.

دیالوگهای کوردی-کوردی تنها راه حل مشکلات هستند

گدو در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: اعتقاد دارم که موانع ایجاد شده از سوی شورای میهنی کورد سوریه بنابه بهانه‌های واهی بوده و به همین دلیل هیچ محلی از اعراب ندارند، نمی‌توانند در مذاکرات حضور داشته باشند، اما اصولا باید بتوانند در مذاکرات حضور داشته و اجازه ندهند که روند مذاکرات به تعویق بیفتد، یا دچار ضعف شود.

صالح گدو دبیر کل حزب چپ دمکراتیک کورد در سوریه و عضو احزاب اتحادیه میهنی کورد در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که ما برای تداوم دیالوگها آمادگی داریم و از تمامی خلق کورد، روشنفکران و میهن‌دوستان کورد می‌خواهیم که در این باره موضعگیری کنند. از شورای میهنی کورد سوریه بخواهند که دست از مواضع خود بردارند، در راستای منافع خلق گام برداشته و در روند مذاکرات شرکت کرده و اتحاد کوردی را تسهیل کنند.

آزاد علی از سیاستمداران و پژوهشگران کورد نیز اعلام نمود که موانعی که در روند مذاکرات کوردی روی داده است، در نتیجه ذهنیت و تفکر برخی از گروه‌های سیاسی کوردی است که نمی‌خواهند اتحاد کوردی به نتیجه رسیده و با دشمنان کورد ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه‌ها نمی‌خواهند که اختلافات موجود را از طریق دیالوگ حل و فصل کنند، تا جایی که حتی خود را نیز موظف نمی‌بینند که به راه حلی سیاسی دست پیدا کنند.

آزاد علی نیز در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که: باید دیالوگهای کوردی-کوردی ادامه پیدا کنند و بیش از پیش گسترش پیدا کنند و جامعه مدنی کورد نیز از این گفتگوها استقبال کرده و از حل مشکلات سیاسی بین احزاب سیاسی حمایت می‌کنند، همچنین جامعه اعتقاد دارد که گفتگوها تنها راه حل مسئله کورد بوده و برای تحقق اتحاد کوردی میهنی، باید تلاش‌های بیشتری را انجام دهند.