ربودن حداقل ٢٨ شهروند عفرین اشغالی در ١٠ روز گذشته

سازمان حقوق بشر عفرین اعلام کرد، طی ده روز گذشته حداقل ۲۸ تن توسط تبهکاران دولت ترکیه ربوده شده‌اند که ۱۱ تن از آنها زن هستند.

جنایات ضد بشری دولت ترکیه و تبهکارانش در چهارچوب اعمالی مانند ربودن، زندانی کردن، فدیه گرفتن، غارت و دزدی در مناطق اشغال شده‌ی تحت کنترلشان روز به روز در حال افزایش است.

۲۸ تن از جمله ۱۱ زن ربوده شده‌اند

بر اساس گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری هاوار، ابراهیم شیخو سخنگوی سازمات حقوق بشر عفرین اعلام کرد، طی ده روز گذشته ۱۱ زن و ۱۷ مرد توسط تبهکاران دولت ترکیه ربوده شده‌اند.

به نقل از سازمان حقوق بشر عفرین، اسامی تعدادی از ربوده شدگان به شرح زیر می‌باشند:

در روستای گازی از توابع عفرین، گلی نوری رشید، مولود محمد جابو، حلیمه موسی، جلی آسیه و محمد جارو و در روستای بالوفور از توابع جندرس، عایشه حسو حمید، فریده محمد حسین، امینه حمید هنان، شفیق محمد ربوده شده‌اند.

یک زن کشته شد

به گزارش سازمان حقوق بشر عفرین، تبهکاران حمزه در عفرین زنی با نام عایشه محمد اهل استان حمص را کشتند.

ربودن و فدیه گرفتن پیشتر نیز در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ "پلیس نظامی" تبهکاران دولت ترکیه در منطقه‌ی راجوی عفرین، که وابسته به دستگاه جاسوسی دولت اشغالگر ترکیه هستند، خلیل محمد شعبان ۶۰ ساله، رفعت حسین محمد ۴۳ ساله و عمر بیرم علو ۶۵ ساله را ربودند.

خانواده‌ی خلیل شعبان برای آزاد کردن خلیل شعبان ۶۰ ساله، ۳۳۸ هزار لیره‌ی سوری را به عنوان فدیه پرداخت کرده‌اند اما تاکنون از سرنوشت رفعت و عمر اطلاعی به دست نیامده است.

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه پیشتر دو شهروند غیرنظامی با نامهای احمد عارف ایبش و حسن عارف اسو را ربوده بودند و پس از آنکه خانواده‌هایشان برای هر یک از آنها ۵۲۲ هزار لیره‌ی سوری به عنوان فدیه پرداخت کرده بودند، آنها را آزاد کردند.