درخواست احزاب اتحاد میهنی کورد از پارلمان اقلیم کوردستان

احزاب اتحاد میهنی کورد (پ.ی.ن.ک) در مورد حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا و مجروح شدن ٣ گریلا بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام نمود، خلق جنوب کوردستان، احزاب و پارلمان اقلیم کوردستان به نقش ملی خود عمل کنند.

احزاب اتحاد میهنی کورد PYNK در مورد حملات پ.د.ک به گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان بیانیه‌ای را در میدان زن آزاد کوبانی با شرکت اعضای احزاب PYNK منتشر کرد. بیانیه توسط بکر حاج عیسی رئیس کمیته‌ی ارتباطات دیپلماتیک پ.ی.د در اقلیم فرات قرائت شد.

در مقابل جنگ داخلی به نقش خود عمل کنید

بکر حاج عیست اعلام کرد، از طرف اتحاد احزاب میهنی کورد از همه‌ی خلق جنوب و نیروهای سیاسی به ‌ویژه پارلمان اقلیم کوردستان می‌خواهیم، علیه جنگ داخلی کوردها به نقش و وظایف ملی خود عمل کنند.

وی همچنین گفت، همانطور که خون یک پیشمرگه برای آنها مهم است، همان طور یک قطره خون گریلا نیز مهم و با ارزش است.

جنگ فقط به نفع ترکیه است

حاج عیسی از نیروهای ملی خواست، با گفتگو دست یکدیگر را بگیرند و اعلام کرد، "ما می‌بینیم، اگر جنگی در جنوب کوردستان رخ دهد، فقط به نفع دولت ترکیه و همکارانش است و به هیچ وجه به نفع خلق کورد نیست."

باید بارزانی نقشی ملی ایفا کند

بکر حاج عیسی همچنین از نچیروان بارزانی خواست، "ما از آقای نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان می‌خواهیم که نقشی ملی ایفا کند. چون این جنگ به نفع خلق کورد نیست و دستاوردهای هر بخش کوردستان، دستاورد همه‌ی بخش‌های دیگر است."

ما طرفدار جنگ نیستیم

بکر حاج عیسی رئیس کمیته‌ی ارتباطات دیپلماتیک پ.ی.د در منطقه‌ی فرات در پایان سخنانش گفت، "ما به عنوان احزاب شهر قهرمان کوبانی اعلام می‌کنیم با جنگ مخالفیم و این جنگ فقط به نفع ترکیه است. همچنین از کنگره‌ی ملی کوردستان تشکر می‌کنیم که نقش مثبتی ایفا کرده و به بهترین شیوه به وظیفه‌ی خود عمل کرده است، چون نماینده‌ی چهار بخش کوردستان است و باید تلاش کند زبان گفتگو را میان احزاب سیاسی بیشتر کند."