درخواست سیاستمداران از پارت دمکرات کوردستان مبنی بر نپیوستن به صفوف توطئه‌گران

سیاستمداران کورد اظهار داشتند که برای دست یابی به منافع خانوادگی خود به هزینه کوردستان و مسئله کورد، پارت دمکرات کوردستان مسئله کورد را وجه المصالحه خود قرار داده و خواستار بازگشت این حزب به مسیر مبارزه میهنی شدند.

پارت دمکرات کوردستان با سیاستهای دشمنانه خود مسئله کورد جایگاه مهمی را در توطئه بین‌المللی ابرقدرتها و نیروهای منطقه‌ای اشغال کرده است. مسولان پارت دمکرات کوردستان لحن خود را شدیدتر نموده و نیروهای خود را در مرزهای بین روژآوا و جنوب کوردستان، در منطقه حفاظتی میدیا مستقر کرده‌اند. در این باره ناظران هشدار داده‌اند که اگر وضعیت بر همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال دارد کنترل اوضاع از دست خارج شود.

عارف حبش عضو شورای حزب اتحاد دمکراتیک در کانتون کوبانی اعلام نمود که دشمن می‌خواهد که خلق کورد را از میان بردارد و این خواست نیز واقعیتی تاریخی را آشکار می‌کند. عارف حبش در رابطه با سیاستهای پارت دمکرات کوردستان نیز اظهار داشت که در قتلعام کورد با ترکیه همکاری می‌کنند و بخشی از کوردستان را فدای منافع و مقاصد خود می‌کنند.

حبش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که پارت دمکرات کوردستان در مسیر دشمنان حرکت کرده و هیچگونه تمایزی بین رفقا و دشمنانی که دست به فتنه‌انگیزی می‌زنند قایل نمی‌شوند. وی در ادامه اظهار داشت که تمامی تحرکات پارت دمکرات کوردستان با دستورات دولت ترک صورت می‌گیرد.

نصری درویش دیگر عضو هیات رهبری حزب اتحاد دمکراتیک در کانتون کوبانی نیز اظهار داشت که تحرکات پارت دمکرات کوردستان در راستای منافع خلق کورد نبوده و برعکس، در راستای منافع دولت ترک قرار دارد. خلقمان در جنوب کوردستان با سرزمین خود پایبند بوده و خود را از این تنشها بدور نگاه می‌دارد. درویش با اشاره به لزوم بازگشت پارت دمکرات دمکرات کوردستان از مسیری که در پیش گرفته است اظهار داشت: ترکیه در طول تاریخ دست به قتلعام و نابودی خلق کورد زده است و هم اکنون نیز این روند را ادامه می‌دهد. به همین دلیل است که باید پارت دمکرات کوردستان با تصممیات مستقل خود درراستای اتحاد کوردی گام برداشته و با نظرات دشمن همراهی نشان ندهد.

جوان تمو عضو کمیته جوانان حزب چپ کورد در سوریه نیز در این رابطه اظهار داشت که با نگاهی به تاریخ می‌توان مشاهده کرد که کورد همواره در معرض جنگ داخلی قرار گرفته و طرف دوم این جنگ نیز همواره دولت ترک بوده است که در میان کورد دست به فتنه‌انگیزی زده است.

تمو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ترکیه مانع از ایجاد کوردستان شده و در هر بخشی از کوردستان دست به فتنه انگیزی می زند. وی در ادامه افزود: پارت دمکرات کوردستان در مسیر دشمنی گام برداشته و مانع از اتحاد خلق کورد می‌شود، این حزب در راستای منافع دشمنان گام بر می‌دارد.

فریده حسن نیز از اعضای شورای حزب اتحاد دمکراتیک در کانتون کوبانی خواستار اتحاد خلق کورد و اتخاذ موضعی در دشمنان شده و درخواست نمود همه در مقابل کوردکشی موضع بگیرند.