گریلاهای روژهلات کوردستان: برای آزادی رهبر اوجالان تا پایان مبارزه می‌کنیم

گریلاهای یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) به مناسبت ۴ آوریل روز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و همچنین تاسیس پژاک خاطرنشان نمودند که برای آزادی اوجالان تا پایان مبارزه خواهند کرد.

سورخوین زاگرس، کوردستان ماکو، نودم قامشلو، سرحد هورام و چیا مهاباد گریلاهای یگان‌های روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) بمناسبت زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و ۱۷مین سالگرد تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان پژاک احساس خود را به زبان آوردند. گریلاهای یگانهای مدافع روژهلات کوردستان همچنین خاطرنشان نمودند که برای پایان دادن به حصر رهبری و همچنین آزادی فیزیکی وی تا پایان مبارزه خواهند کرد.

سورخوین زاگرس؛ ۴ آوریل فقط روز تولد رهبر اوجالان نیست، بلکه روز میلاد بشریت و به ویژه زنان است. روز تولد رهبر آپو برای ما جهانی مملو از آزادی آفریده است، به همین دلیل ما دایه اویش را به یاد آورده و این روز را به وی تبریک می‌گوییم. آن کسی که ما را به این سطح رسانده است و ما را به سمت روشنی و فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو آورده است. ما خود را با رهبری شناختیم و مبارزه خواهیم کرد.

فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو به شیوه‌ی زندگی بشری تبدیل شده است، به همین دلیل مبارزاتی که در هر چهار بخش کوردستان و در خارج از میهن انجام می‌شود، برای آزادی فیزیکی رهبر اوجالان است.

ما نیز به عنوان مبارزان رهبر آپو عهد می‌بندیم که برای آزادی رهبری تا پایان مبارزه کنیم.

بدون شک این وظیفه و مسئولیت فقط به عهده‌ی گریلا نیست بلکه همه‌ی جوانان و زنان در مقابل رهبر اوجالان مسئول هستند. به همین دلیل باید به وظیفه‌ی خود عمل کرده و در روز تولد رهبری مبارزات را افزایش دهیم. برای آنکه بتوانیم اشغالگری را شکست داده و فاشیسم را ریشه‌کن کنیم و آزادی را تضمین نماییم، روز تولد رهبر آپو یک بار دیگر خود را از نو بنیاد می‌نهیم.

کوردستان ماکو: روز تولد رهبر آپو روز تولد همه‌ی ماست، چون رهبری همیشه در حال مبارزه بوده است. ما به راه رهبر آپو ادامه خواهیم داد. زمانی که روز تولد رهبری فرا می‌رسد، من عنوان یکی از مبارزان وی احساس می‌کنم از نو متولد می‌شوم.

حصر رهبری قابل قبول نیست، به عنوان یک گریلای زن، برای آنکه آزادی رهبر آپو تضمین شود، هر کاری که از دستمان برآید انجام می‌دهیم. چون رهبری برای زنان رنج بسیاری کشیده است. برای آزادی فیزیکی رهبر اوجالان باید همه مبارزه کنند.

نودم قامشلو: ابتدا ۴ آوریل را به دایه اویش تبریک می‌گویم. همچنین این روز را به رهبری و همه‌ی شهیدان تبریک می‌گویم. به عنوان یک گریلا که نیرو و اراده‌ی خود را از کوهستان می‌گیریم، ما علیه حصر رهبری مبارزه خواهیم کرد.

درخواست من این است که جوانان به صفوف گریلا بپیوندند. به ویژه زنان باید اقدام کرده و به مبارزان بپیوندند، اقدام خیلی مهم در این روز آزادی فیزیکی رهبری است.

سرحد هورامی: ۴ آوریل برای ما روز بسیار مهمی است. ما به عنوان گریلا ۴ آوریل را برای خود مانند روز بازخیزی می‌دانیم. درخواست من از همه‌ی خلق کورد که می‌گویند، آزادی رهبر آپو مانند آزادی خود آنهاست و برای همه‌ی آزادیخواهان و زنان و جوانان این است که برای آزادی فیزیکی رهبری مبارزه کنند.

چیا مهاباد: تولد رهبر اوجالان مرحله‌ی تازه‌ای در تاریخ خلق کورد است، چون قبل از رهبر آپو خلق کورد از حقیقت و اصل خود دور شده و همزمان بشریت نیز از حقیقت خود دور شده بود. به دلیل حملات اشغالگران علیه بشریت، همه و به ویژه خلق کورد به سمت نابودی می‌رفتند. با آمدن رهبری خلق کورد مرحله‌ی تازه‌ای را آغاز کرد. روز تولد رهبر آپو برای روژهلات کوردستان معنای متفاوتی دارد. در روز تولد رهبر آپو، پژاک تاسیس شد. با تاسیس حزبی جدید مبارزات خلق کورد در روژهلات کوردستان که در حال از بین رفتن بود، از نو آغاز شد. دیگر جوانان به جای آنکه در کوچه و خیابان به دنبال کارهای ناشایست باشند، راه آزادی را پیدا کرده و به سمت کوهستان‌های کوردستان رفته و به صفوف گریلا پیوستند و مرحله‌ی تازه را آغاز کردند. ما نیز به عنوان جوانان روژهلات کوردستان در چنین روزی مبارزات خود را ادامه خواهیم داد. درخواست من از جوانان روژهلات کوردستان این است که با اراده و روحیه‌ای قوی به صفوف مبارزات آزادیخواهانه کوردستان بپیوندند. به جای بردگی به کوهستان‌های سربلند کردستان آمده و با سرفرازی و آزادی مبارزه کنند.