گریلاهای روژهلات کوردستان چهارم آوریل را جشن گرفتند

گریلاهای یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک)، ۴ آوریل، زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سالروز تأسیس پژاک را گرامی داشتند

روز ۴ آوریل گریلاهای یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) به مناسبت ٧٢مین سالگرد تولد عبدالله اوجالان و ١٧مین سالروز تأسیس حزب حیات آزاد کوردستان مراسمی را برگزار کردند.

مراسم با سان نظامی آغاز شد. سپس در مورد جایگاه و موقعیت روز ۴ آوریل برای خلق کورد و بویژه خلق روژهلات کوردستان سخنانی از سوی یکی از فرمانده‌های ی.ر.ک ایراد شد.

در ادامه گریلاهای حاضر این عید را به یکدیگر تبریک گفتند.

سپس با اجرای ترانه و رقص و پایکوبی این روز گرامی داشته شد.