کنگره ملی کوردستان: حملات رژیم ایران نشانه‌ی ضعف آنهاست

کنگره‌ی ملی کوردستان اعلام کرد، که رژیم ایران طی سه هفته‌ی گذشته حدود ۱۰۰ تن را دستگیر کرده است که اینها نشان از ضعف و انزوای رژیم دارد.

کنگره‌ی ملی کوردستان در رابطه با موج بازداشت فله‌ای شهروندان روژهلات کوردستان از سوی رژیم اشغالگر ایران بیانیه‌ای منتشر کرد. ک.ن.ک اعلام کرده است، دولت‌های ایران و ترکیه در بحران‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی قرار دارند و در سطح بین‌المللی نیز روز به روز منزوی‌تر و غیر قابل اعتماد‌تر می‌شوند. مسئولین رژیم ایران با افزایش فشار و گسترش رعب و وحشت تلاش می‌کنند، عکس این موضوع را نشان دهند.

بیانیه‌ی کنگره ملی کوردستان به شرح زیر می‌باشد:

"سال ۲۰۲۰ سال بسیار دشواری برای مردم ایران بود. علاوه بر دیکتاتوری رژیم، وضعیت اقتصادی مردم نیز بدتر شده و ویروس کرونا نیز به بیکاری و نداری و فقر مردم افزوده شد.

شهروندان در ایران به ویژه مردم کوردستان گرفتار سیستمی ستمکار شده‌اند که در همه‌ی امور جامعه دخالت نموده و کاری می‌کند که مردم را در مقابل یکدیگر قرار داده و زمینه‌ی نژادپرستی در میان مردم را ایجاد کند تا با دور کردن جوامع از یکدیگر و ایجاد تفرقه بین مردم بتواند آنها را به جنگ با یکدیگر مشغول کند.

رژیم همچنین تلاش می‌کند تا کسانی را که کوچک‌ترین سخنانی در مورد دمکراسی و آزادی، نان و آب بر زبان می‌آورند، به بهانه‌های مختلف مجرم بشناسد و مهر خیانت و ناپاکی را بر شهروندان عادی خود می‌زند و با هدف ترساندن مردم دست به دستگیری‌های گسترده می‌زند.

 تنها طی سه هفته‌ی گذشته حدود ۱۰۰ تن دستگیر شده و مفقود می‌باشند که تعداد بسیاری از آنها زنان و دختران هستند. این افراد هیچ دسترسی به وکیل نداشته و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی هم نقض می‌شود.

در فضای دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی و دینی، بیکاری و فقر و نبود خدمات مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایط دشواری، تعدادی دست به خودکشی می‌زنند که تعداد بسیاری از آنها زنان هستند. دولت حتی راه کولبری را بر مردم بسته و می‌خواهد از راه گرسنه کردن مردم آنها را تسلیم نماید. مشکلات خانوادگی و درگیری‌ها میان همسایه‌ها و همشهری‌ها بخشی از بیماری‌های درونی است که در نتیجه‌ی بسته بودن فضای سیاسی و وضعیت بسیار بد و دشوار اقتصادی برای مردم ایجاد شده است.

در چنین شرایطی خلق کورد و سایر خلق‌های ایران نباید استراتژی و اهداف اصلی را فراموش کنند و به بخشی از بازی دولت تبدیل شوند. اتحاد و همدلی و همصدایی مردم کوردستان تنها فاکتوری است که ما را به سوی آینده‌ای روشن می‌برد.

 کار مبارزان کوردستانی باید افزایش تعداد دوستان و یاران برای مبارزات آزادیخواهی و روشن نمودن مسئله‌ی کوردستان باشد.

 دولت های ایران و ترکیه در بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارند و در سطح بین‌المللی روز به روز بیشتر منزوی و غیر قابل اعتماد می‌شوند. مسئولین رژیم ایران می‌خواهند با افزایش فشارها و ایجاد رعب و وحشت عکس این مسئله را نشان دهند.

 در این رابطه کنگره ملی کوردستان از همه‌ی بخش‌های کوردستان می‌خواهد که از رنج‌ها و تلاش و قربانیان و فداکاری‌های روژهلات کوردستان صیانت کرده و از آنها پشتیبانی کنند. زندانیان سیاسی مایه‌ی سربلندی و سرافرازی ما و مبارزات ما هستند. پیروزی در هر وجب از خاک کوردستان، پیروزی برای همه ماست و آسیب به هر بخش از کوردستان، آسیب به همه‌ی کوردستان است.

بدون شک رژیم‌های اشغالگر و کهنه‌پرست در کوردستان شکست خواهند خورد و مبارزات آزادیخواهی مردم کوردستان پیروز خواهد گشت."